Josef Smolík (1832-1915)


 

JOSEF SMOLÍK: žIVOT A DÍLO. život Josefa Smolíka. Odborné a spolkové aktivity. Středoškolské učebnice matematiky. Překlad Eukleidových Základů. Historik a archeolog. Numismatik. Historik matematiky a astronomie. Popularizátor matematiky a fyziky. Učitel českého jazyka a básník. Zprávy. Recenze. II. FAKTOGRAFICKÉ PřÍLOHY. Seznam publikací. Seznam korespondence. III. OBRAZOVÉ PřÍLOHY. Reprodukované dokumenty a fotografie. Obrazové přílohy I{XXIII. Anglické resumé

 

Josef Smolík (1832–1915) byl středoškolským profesorem matematiky a fyziky, vyučoval

také český a francouzský jazyk. V letech 1855 až 1894 působil na různých středních školách.

Věnoval se historii matematiky a astronomie, historii, genealogii, historickému místopisu,

archeologii, numismatice a popularizaci přírodních věd, dokonce skládal básně. Byl aktivním

organizátorem vědeckého života, členem několika spolků a společností (Královská česká

Společnost nauk, Muzeum království Českého, České Akademie věd, Jednota českých

mathematiků, Musejní spolek Pardubice, Musejní spolek Lázně Bělohrad apod.). Napsal šest

středoškolských učebnic matematiky a jednu učebnici českého jazyka, přeložil Eukleidovy

Základy, sepsal 95 prací z historie, genealogie, historického místopisu a archeologie, 73 prací

z numismatiky a její historie, 8 prací z historie matematiky a fyziky, 15 popularizačních

článků a řadu zpráv o činnosti Archaeologického Sboru Musea království Českého.

Kniha oceňuje Smolíkův přínos k rozvoji české vědy ve druhé polovině devatenáctého století.

Na jeho osudu se pokouší dokumentovat i vývoj české matematické, archeologické

a numismatické komunity v devatenáctém a na počátku dvacátého století, rozvoj několika

českých spolků a společností, vývoj českého středního školství atd.

 

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý

Bečvářova, Martina: Josef Smolík (1832-1915)

  • Kód výrobku: Josef Smolík (1832-1915)
  • Dostupnost: 5
  • 245CZK
  • 244CZK

  • Cena bez DPH: 244CZK