ÚVOD DO FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZY Jaroslav Lukeš

obsah


I. Základní pojmy


 1. Banachovy a Hilbertovy prostory
  • normované lineární prostory, příklady (konečně dimenzionální, spojité funkce na kompaktu, Radonovy míry, prostory posloupností, $L^p$-prostory)
  • spojitost normy
  • algebraické a topologické součty i doplňky, projekce
  • Hilbertův prostor, skalární součin, rovnoběžníkové pravidlo, Schwarzova nerovnost, ortogonální prvky, ortonormální systémy, Besselova nerovnost, ortonormální báze a jejich charakteristiky (úplnost, Parsevalova rovnost, Fourierův rozvoj, vyjádření skalárního součinu), ortogonální projekce a její vlastnosti, ortogonální doplňky
  • existence nejmenšího prvku pro uzavřené podprostory a jeho charakteristika
  • Rieszova věta o skoro kolmici, kompaktnost jednotkové koule (další charakteristika prostorů konečné dimenze)
 2. Lineární zobrazení a funkcionály
  • algebraická verze Hahn-Banachovy věty
  • spojitost a omezenost lineárního zobrazení, norma spojitého lineárního zobrazení
  • prostor spojitých lineárních zobrazení, jeho úplnost, algebraický a topologický duál
  • izometrická a izomorfní zobrazení
  • Fréchet-Rieszova věta o spojitých lineárních formách na Hilbertově prostoru
  • popis duálů konkrétních prostorů ($L^p$-prostory, Hilberovy prostory, $\Cal C (K)$, prostory posloupností)
  • druhý duál
 3. Reflexivní prostory
  • analytická verze Hahn-Banachovy věty
  • speciální Hahn-Banachova věta o tečné nadrovině a oddělování bodů
  • kanonické vnoření $X$ do $X^{**}$ a jeho vlastnosti
  • reflexivní prostory, příklady, reflexivita Hilbertových a $L^p$-prostorů
  • adjungovaná zobrazení v Banachových a Hilbertových prostorech
 4. Slabá konvergence
  • úvod do problematiky (Bolzano-Weierstrassova věta, kompaktnost v nekonečné dimenzi)
  • slabá konvergence v $X$, příklady
  • problém definice slabých konvergencí v $X^*$


II. Základní věty funkcionální analýzy


 1. Princip stejnoměrné omezenosti
  • Baireova věta o kategoriích
  • princip stejnoměrné omezenosti
  • Banach-Steinhausova věta
  • silná omezenost slabě konvergentních posloupností
  • (Eberlein-Šmuljanova) charakteristika reflexivních prostorů
  • konvergence Fourierových řad (přehledně: problém konvergence pro spojité funkce, sšítatelnost Fourierových řad, $L^2$-konvergence, Carlesonův výsledek, existence spojitých funkcí s konvergentní Fourierovou řadou)
 2. Věta o otevřeném zobrazení a uzavřeném grafu
  • věta o otevřeném zobrazení (bez důkazu)
  • spojitost lineárního inverzního zobrazení
  • součin normovaných lineárních prostorů
  • vztah spojitých a uzavřených zobrazení, věta o uzavřeném grafu


III. Spektrální teorie kompaktních operátorů


 1. Operátory v Banachových prostorech}
  • lineární rovnice v $\bold R ^n$, lineární zobrazení a matice
  • vztah integrálních a diferenciálních rovnic
  • Fredholmovy a Volterrovy integrální rovnice, jádra, integrální operátory
  • vlastní vektory a vlastní hodnoty
  • invertibilní operátory versus prosté operátory, které jsou na, vyjádření inverze pomocí Neumannovy řady, otevřenost množiny invertibilních operátorů
  • pojem spektra omezeného lineárního operátoru
 2. Kompaktní operátory
  • kompaktní operátory a jejich vlastnosti, příklady (Fredholmovy a Volterrovy operátory)
  • charakteristika kompaktních operátorů v Hilbertových prostorech
  • Schauderova věta o kompaktnosti adjungovaného operátoru
 3. Riesz-Schauderova teorie
  • tři Fredholmovy věty pro algebraické rovnice
  • dimenze jádra kompaktního operátoru a uzavřenost jeho range
  • Fredholmova alternativa
  • struktura spektra kompaktního operátoru
  • pojem anihilátoru (kolmice) a jeho základní vlastnosti
  • druhá Fredholmova věta (existence řešení pro danou pravou stranu)
  • třetí Fredholmova věta o dimenzi a kodimenzi původního a adjungovaného operátoruLiteratura

Habala, Hájek, Zizler, Banach Spaces I, II (skripta, MATFYZpress 1997)
M. Katětov a J. Jelínek, Úvod do funkcionální analýzy (skripta, SPN Praha 1968)
J. Lukeš, Zápisky z funkcionální analýzy (skripta, Karolinum Praha 1998)
J. Lukeš a J. Malý, Míra a integrál (skripta, Univerzita Karlova, 1993 - anglické vydání 1995)
L. Mišík, Funkcionálna analýza (Alfa Bratislava, 1989)
K. Najzar, Funkcionální analýza (skripta, SPN Praha 1988)
I. Netuka a J. Veselý, Příklady z funkcionální analýzy (skripta MFF UK 1972)
P. Quittner, Funkcionálna analýza v príkladoch (Veda, SAV Bratislava 1990)
W. Rudin, Analýza v reálném a komplexním oboru (Academia Praha 1977)
W. Rudin, Functional analysis (Mc Graw Hill 1973 - ruský překlad 1975)
J. Stará, Příklady z matematické analýzy IV: Funkcionální analýza (skripta, SPN Praha 1975)
A.E. Taylor, Úvod do funkcionální analýzy (Academia Praha 1973)

Jaroslav Lukeš

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý

ÚVOD DO FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZY Jaroslav Lukeš

 • Kód výrobku: ÚVOD DO FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZY Jaroslav Lukeš
 • Dostupnost: 1
 • 140CZK

 • Cena bez DPH: 140CZK