Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století


Nykl, Hanuš (ed.)

brožovaná,  196 str., 1. vydání
vydáno: řijen 2018
ISBN 9788024638980Kolektivní monografie je věnována vybraným kapitolám ruského myšlení 20. století. Nejprve se zastavuje u obecných rysů vývoje ruské filosofie v průběhu minulého století, všímá si základních proudů navazujících jak na ruskou filosofickou tradici, tak na západní filosofická paradigmata; sleduje také její osudy v emigraci a za dob Sovětského svazu. Další kapitola je analýzou filosofického systému N. O. Losského. Zabývá se především gnozeologií, metafyzikou a etikou, výsledky Losského filosofie pak porovnává se současnou filosofickou situací. V následujícím oddíle je představena politická filosofie I. A. Iljina, jehož koncepce je kritická jak vůči novodobému totalitarismu, tak vůči takzvané formální demokracii. Další kapitola hovoří o filosofii pedagogiky S. I. Gessena, jehož tvorba byla vysoce ceněna v meziválečném Československu. Poslední oddíl je věnován pojetí historie u L. N. Gumiljova, spočívající v takzvané teorii etnogeneze, pokoušející se o vysvětlení vzniku, vývoje a zániku etnik.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století

  • Product Code: Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století
  • Availability: 1
  • 250CZK

  • Ex Tax: 250CZK