• Kapitalismus, socialismus a budoucnost: aneb Mikeš už přišel  I. Švihlíková, M. Tejkl

Kapitalismus, socialismus a budoucnost: aneb Mikeš už přišel  Ilona Švihlíková, Miroslav Tejkl

Kniha  268 Kč  brožovaná 1. vydání, 2017
    

Anotace
Kniha Kapitalismus, socialismus a budoucnost kriticky analyzuje oba dva systémy, které zkoumá především z hlediska jejich legitimity. Její autoři ukazují, že byl-li ka¬pitalismus svého času legitimním systémem, dnes to již neplatí. Je totiž stále zřej¬mější, že v současné fázi kapitalismu se místo standardního zisku čím dál více pro¬sazuje princip renty, s níž jsou nutně spojena privilegia úzké skupiny. Pro tuto pri¬vilegovanou elitu je příznačné, že její příjmy jsou neúměrně vysoké oproti ne¬dostatečným příle¬žitostem, které poskytuje druhým a společnosti jako celku, a oproti daním, jež platí a jež se neúprosně přesunuly z nejbohatších na společenskou většinu.
Budoucnost je spjata se stále dynamičtějším technickým rozvojem, automatizací a robotizací. Autoři publikace se proto zabývají také otázkou, jakým způsobem nové technologie proměňují současné mocenské vztahy, respektive jak se k nim současné mocenské a příjmové elity staví. Zaobírají se snahami o zneužívání vyspělých technologií k mocenským a represivním účelům, ale také se zamýšlejí nad potenciálem pracovně-úsporných technologií a moderních technologických postupů umož¬ňujících sdílení. Ty sice dosud působí v rámci stávajícího systému, jelikož však mají povahu veřejného statku, stále více logiku současného řádu přerůstají. Povaha těchto technologií je jedním ze znaků svědčících o tom, že nový, od kapitalismu kvalitativně odlišný systém je již dnes „doma mezi námi“, neboť – jak vysvětlují autoři knihy – „Mikeš už přišel“...


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Kapitalismus, socialismus a budoucnost: aneb Mikeš už přišel I. Švihlíková, M. Tejkl

  • Product Code: Kapitalismus, socialismus a budoucnost: Švihlíková
  • Availability: 2
  • 300CZK

  • Ex Tax: 300CZK