Autor:

M. Bečvářová a kol.

 

STRUČNÁ ANOTACE

Tato monografie 

. Je věnovana životu

a dilu Henryho Lowiga (1904–1995), zapomenuteho matematika pochazejiciho

z Čech, jehož komplikovany osud a vědecka draha odražeji nelehky vyvoj naši

země ve 20. stoleti.

Prvni velkou inspiraci k sepsani teto prace bylo objeveni vzajemne osob-

ni i odborne korespondence Henryho Lowiga a akademika Vladimira Kořinka

(1899–1981), ktera je uložena v Archivu Akademie věd Česke republiky v Praze.

Druhym impulsem bylo nalezeni Ingrid Jackson (dcery Henryho Lowiga)

a Libuše Lowig (manželky Henryho Lowiga), ktere žiji v australskem Sydney

a s neobyčejnym zajmem a ochotou umožnily studium rodinneho archivu.

Henry Lowig (Heinrich L¨owig, resp. Jindřich L¨owig), pražsky rodak po-

chazejici z německe židovske rodiny, absolvoval německe realne gymnazium

v Liberci a Přirodovědeckou fakultu Německe univerzity v Praze. Ve třicatych

letech působil jako asistent nebo suplujici profesor na různych německych

střednich školach v Čechach i na Moravě. Byl take soukromym docentem ma-

tematiky na Německe univerzitě v Praze, kde přednašel zakladni kurz mate-

matiky a vyběrove přednašky z

moderni matematiky“. Jeho slibnou odbornou

i pedagogickou karieru přerušila druha světova valka a zrůdne nacisticke rasove

zakony. Ani po jejim ukončeni však nemohl ziskat žadne řadne učitelske misto

ani na vysoke, ani na středni škole, neboť byl podle zakonů nove Československe

republiky považovan za Němce, resp. narodnostně nespolehliveho občana.

Proto v roce 1948 přijal misto učitele matematiky na univerzitě v australskem

Hobartu a Československo definitivně opustil. Rozhodl se pro život v emigraci

a po unorovem komunistickem převratu se již do sve rodne země nevratil.

V roce 1957 se přestěhoval do kanadskeho Edmontonu, kde ziskal misto řadneho

univerzitniho profesora matematiky a přednašel až do sveho penzionovani

v roce 1972.

Poznamenejme, že se Henry Lowig

styděl“ za svůj německy původ a za

vše, co Němci za druhe světove valky udělali, proto si nechal uředně změnit

jmeno, aby nebyl s německou komunitou vice spojovan, již nikdy nepromluvil

německy, v jeho rodině se hovořilo česky, udržovaly se česke zvyky a tradice. Na

Čechy, českou zemi a jeji kulturu nedal dopustit, po cely život udržoval pisemny

kontakt se svymi českymi přateli a kolegy; jeho dopisy psane perfektni češtinou

ukazuji jeho hluboky zajem o rozvoj naši matematiky.

Tato monografie se snaži připomenout Lowigovy životni osudy, osobni,

moralni a eticke postoje, ktere si plnym pravem zaslouži naši pozornost, uctu

a obdiv, a zhodnotit jeho matematickou praci.

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

1

2

Prvni čast monografie podrobně popisuje osudy Henryho Lowiga, jeho otce,

matky i sestry, a take jeho rodiny, pedagogickou a vědeckou praci, o nichž

v naši matematicke komunitě neni již teměř nic znamo. Hodnoti jeho odborne

studie a pokouši se je zařadit do kontextu evropskeho i světoveho vyvoje mate-

matiky. Tyto partie byly sepsany na zakladě archivniho badani, studia knižni

a časopisecke literatury, odbornych monografii a učebnic, časopiseckych praci

a novinovych zprav.

Ve druhe časti monografie jsou uvedeny faktograficke přilohy. Jedna se

o seznam Lowigovych časopiseckych praci doplněny odkazy na jejich recenze,

seznam Lowigovych recenzi a Lowigovu neobyčejně hlubokou osobni vzpominku

na nelehke obdobi prožite v německych pracovnich taborech.

Třeti časti monografie je obrazova přiloha obsahujici reprodukce některych

dobovych dokumentů a fotografii. Praci uzavira anglicke resume a rejstřik.

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

Děkuji všem kolegům, kteři se mnou v uplynulych třech letech diskutovali

o životnich osudech a dile Henryho Lowiga. Z těchto rozhovorů vyplynula řada

cennych podnětů a namětů. Je mou milou povinnosti vyjadřit poděkovani

předevšim profesoru Vlastimilu Dlabovi, docentu Jindřichu Bečvařovi a dok-

toru Antoninu Slavikovi, kteři analyzovali a zhodnotili Lowigovy prace a dosa-

žene vysledky v algebře (teorie svazů, algebry), linearni algebře a funkcionalni

analyze (teorie dimenzi) a matematicke analyze (diferenčni a diferencialni

rovnice). Za zapůjčeni Lowigovych rodinnych a archivnich materialů, pomoc s

cizojazyčnymi překlady a všestrannou podporu děkuji Ingrid Jackson ze Syd-

ney. Děkuji rovněž profesoru Ivanu Netukovi a doktoru Zdeňku Poustovi za

pečlivou recenzi rukopisu a naměty, ktere přispěly k dokončeni monografie,

panu doktoru Janu Škodovi z Archivu hlavniho města Prahy za pomoc při

patrani po archivnich a knižnich materialech.

Děkuji pracovnikům archivů a knihoven, kteři mi při patrani po archivaliich

a literatuře pomahali. Při praci byly využity zejmena materialy z nasledu-

jicich instituci: Archiv ČVUT v Praze, Archiv Univerzity Karlovy, Archiv

Akademie věd ČR v Praze, Narodni archiv Česke republiky v Praze, Archiv

hlavniho města Prahy, Archiv bezpečnostnich složek (Praha), Statni okresni

archiv Liberec, Statni okresni archiv Pardubice, Vojensky historicky archiv

v Praze, soukromy rodinny archiv rodiny Lowig-Jackson v Sydney, Narodni

knihovna Česke republiky (Praha), Knihovna Matematicko-fyzikalni fakulty

UK, Knihovna Matematickeho ustavu Akademie věd ČR, Zakladni knihovna

Akademie věd ČR v Praze, Knihovna J. A. Komenskeho v Praze.

Martina Bečvařova

 

 

OBSAH

Úvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I. Životni osudy a dilo Henryho Lowiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

M. Bečvářová: Rodokmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

M. Bečvářová: Historické souvislosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

M. Bečvářová: Životní příběh Heinricha L¨owiga – Jindřicha L¨owiga

Henryho Lowiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

A. Slavík: L¨owigovy práce o funkcionálních rovnicích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

J. Bečvář: L¨owigovy práce z funkcionální analýzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

J. Bečvář, V. Dlab: L¨owigovy práce z algebry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

II. Faktograficke přilohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Seznam publikací Henryho Lowiga (M. Bečvářová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Seznam recenzí Henryho Lowiga (M. Bečvářová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Mé zážitky v době od 14. října 1944 do 5. května 1945 (H. Lowig) . . . . . . .149

III. Obrazova přiloha (M. Bečvářová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Seznam obrazových příloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Přílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

IV. Summary (M. Bečvářová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

English summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

1

 

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý

Zapomenutý matematik Henry Lowig 1904-1995

  • Kód výrobku: Zapomenutý matematik Henry Lowig 1904-1995
  • Dostupnost: 1
  • 520CZK
  • 500CZK

  • Cena bez DPH: 500CZK