Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení EP a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzikých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (GDPR)


Správce osobních údajů


 Karel Vašíček, RNDr. , IČ:  11063441, příslušný úřad: Magistrát města Pardubice


Kontaktní adresa: Karel Vašíček, Hlaváčova 82, 530 02 Pardubice


Zpracovatel osobních údajů v e-shopu: ---


Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl stanoven.


Jaké osobní údaje se zpracovávajíProč a pro jaké účely se osobní údaje zpracovávajíZákonným důvodem zpracování session cookies (pro Košík), e-mailu a dalších identifikačních údajů je to, že jsou nezbytné pro splnění kupní smlouvy (článek 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR a ochrana práv správce a příjemce dat (oprávněný zájem, písm. f) Zadáváte je jen pokud jsou nezbytné pro doručení.


IP adresu a analytics cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu (článek 6, ods. 1, písm. f) provozovat služby bezpečně a spolehlivě, k čemuž potřebujeme monitorovat provoz serveru. IP adresa není spojována s jinými osobními údaji.


K automatizovanému rozhodování a profilování nedochází.


Po jakou dobu se osobní údaje uchovávajíKdo má přístup k Vašim osobním údajům a jak jsou zpracovávány


Přístup k osobním údajům má správce osobních údajů a zpracovatel osobních údajů. Měřící data Google Analytics jsou k dispozici navíc společnosti Google, která je zpracovává, viz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů. Údaje o jménu, adrese doručení a případně telefonní číslo jsou předávány doručovací službě.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jak je můžete uplatnitO uplatnění svých práv žádejte e-mailem na níže uvedeném kontaktu.


Vaše žádost nebo námitka bude vyřízena co nejdříve, maximálně však do jednoho měsíce. Pokud by docházelo k častému opakovanému žádání o poskytování informací a úkonů v souvislosti s Vašimi právy, případně námitky by byly zjevně neodůvodněné, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.


Kontakt na správce os. údajů: dr.vasicek@atlas.cz, vasicek.karel@atlas.cz, GSM:00420776781055, 00420466401520