Biskup Severus z Ašmúnajnu

Mikulicová, Mlada

              brožovaná, 268 str., 1. vydání,  vydáno: řijen 2012

                                      Severus z Ašmúnajnu otevřel ve fátimovském Egyptě rozvoj arabské křesťanské literatury v linii apologetických výkladů křesťanské nauky proti herezím i filosoficko-teologických disputací mezi křesťany a muslimy. Severovým specifikem se stalo spojení arabského prvku s křesťanským v jeho helénistické i koptské tradici a vlídná, neútočná polemika s tezemi islámu, v níž především mířil na arabskou definici křesťanských, monofyzitských článků vír y

           OBSAH

ALEXANDRIJSKÉ DĚDICTVÍ

1. Metropole Středomoří

2. Roky mučedníků

3. Kolébka mnišství

4. Alexandrijská katecheze

5. Koncilní spory

 

ARABIZACE A ISLAMIZACE EGYPTA

1. Melchité a koptové

2. Al-Fath: otevření pro islám

3. Arabská administrativa

4. Koptská církev v prvních staletích islámské správy

5. Islamizace

 

FÁTIMOVSKÁ KÁHIRA

1. Šíitská vláda v Egyptě

2. Káhira - Dobyvatelka světa

3. Patriarcha Abrahám a káhirský spor o víru

4. Tradice rozprav o víře na dvorech chalífů

 

ŽIVOT A DÍLO BISKUPA SEVERA

1. Severus Ibn al-Mukaffa'

2. Severovo dílo

3. Dějiny patriarchů

4. Duchovní kontext Severových apologetik

 

VÝKLAD VYZNÁNÍ VÍRY

1. Jeden Bůh

2. Ježíš Kristus

3. Duch svatý a církev

4. Eschatologie

5. Dovětek

 

INTERAKCE KŘESŤANSKÉHO A ISLÁMSKÉHO VYZNÁNÍ

1. Islámská teologie: kalám a formulace akídy

2. Relevantní akídy z 9. a 10. století

3. Islámské akídy a Severova křesťanská amána

 

ZÁVĚR

 

Ediční poznámka a zkratky

Severovy pojmy ve výkladu Vyznání a Svítilně rozumu

Teologické pojmy citované v islámských akídách

Literatura

Rejstřík

                         Rozsáhlé dílo, které nabízí k publikaci M. Mikulicová, Ph.D., zpracovává významné, velmi náročné téma, k němuž se doposud českému čtenáři nedostalo víc než hrstka dílčích, nesoustavných drobných informací. Autorka předkládá monografii založenou na hlubokém studiu pramenných materiálů a veškeré relevantní odborné literatury, jakou disponuje současné vědecké poznání. Prokazuje přitom znamenitou znalost potřebného spektra jazyků, politických a kulturních, zvláště náboženských dějin Egypta a souvisejícího Blízkého východu, religionistiky a křesťanské i islámské teologie. Výklad postupuje od erudovaného vyobrazení ptolemaiovské Alexandrie a egyptsko-řecké kulturní syntézy k podrobným rozborům christologických sporů v rané obecné a zvláště koptské církvi a k u nás zatím málo sledovaným dopadům arabizace a islamizace na egyptské a v určité míře i celkově arabské křesťanství, zvláště ve fátimovské době. Ve svém hlavním jádru se monografie zabývá životem a dílem biskupa Severa ze středoegyptského Ašmúnajn z 10. století. Centrum pozornosti se pak soustřeďuje na Severův výklad nicejsko-konstantinopolského vyznání víry a na shody, rozdíly a interakce s tehdejší islámskou teologií, kalámem. V závěrech se ukazuje, jak podstatně na sebe obě náboženství působila, což jsou poznatky nepochybně závažné i pro naši dobu a pozitivní snahy o dialog.

Autorka ovládá dokonale kulturněhistorickou i teologickou terminologii a jazykový styl vědecké a zároveň dobře čtivé práce. Přehled o probírané látce a dobrou orientaci čtenáři usnadňují synoptické tabulky, dokonce i k takovým otázkám, jako jsou složitosti teologických formulací nebo porovnání osobností Severa s muslimským autorem, jakým byl Ibn al-Muqaffa'.

Předkládaná monografie je nepochybně vědecky i čtenářsky objevná a přínosná. Provedená analýza arabského křesťanství je v české arabistice nová. Některými stránkami se mnografie M. Mikulicové zároveň řadí jako jedinečné prohloubení k některým knihám z poslední doby o dějinách Egypta (Bareš, Veselý, Gombár v NLN) o koptském mnišství (E. Wipszycka, u pietas benedictina) a o křesťansko-muslimském dialogu.

 

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Biskup Severus z Ašmúnajnu

  • Product Code: Biskup Severus z Ašmúnajnu
  • Availability: 1
  • 280CZK

  • Ex Tax: 280CZK