Didaktika matematiky

Autor  Doc. RNDr. Josef Polák, CSc

Vazba   brožovaná.

       Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie vyplňuje citelnou mezeru v naší odborné literatuře, kterou je kvalitní učebnice didaktiky středoškolské matematiky.

         Publikace má za cíl jednak pomoci výuce didaktiky a historie matematiky, ale hlavně být zdrojem inspirace pro středoškolské učitele, kteří mají zájem o kvalitní výuku.

Kniha je rozdělena do tří částí:

I. část

Konkrétní didaktika matematiky

Zahrnuje didaktické zpracování těchto partií:

Množiny a logika, Reálná čísla, Funkce, Goniometrie, Rovnice a nerovnice v R, Komplexní čísla, Kombinatorika, Počet pravděpodobnosti a statistika, Posloupnosti a nekonečné řady, Geometie, Vektory, Analytická geometrie, Matematická analýza.

Zpracování všech partií má následující jednotnou strukturu:

historie vzniku a vývoje pojmů i metod

přehled metodického zpracování látky v našich učebnicích v historickém vývoji

didaktická analýza současného pojetí a metodika výkladu

motivační a aplikační úlohy (včetně netradičních zajímavých úloh)

konkrétní zpracování scénáře význačných výukových hodin

                 II. část

Obecná didaktika matematiky

Obsahuje stručně zpracovaná témata Didaktické zásady vyučování matematiky, Prostředky matematického vzdělávání, Formy a metody vyučování matematiky, Vzdělávací programy (RVP a ŠVP) matematiky pro SŠ.

                  III. část

Stručná historie matematiky, významní matematici.

Tištěná kniha obsahuje část I. Části II. a III. jsou součástí pouze elektronické verze Flexibook.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Didaktika matematiky Autor Doc. RNDr. Josef Polák, CSc

  • Product Code: Didaktika matematiky Autor Doc. RNDr. Josef Polák, CSc
  • Availability: 1
  • 400CZK

  • Ex Tax: 400CZK