Integralni antropologie  Autor: Cichá Martina

Počet stran: 424  Datum vydání: 19. 12. 2014   Vazba: vázaná

 

Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci integrální antropologie, která paradigmaticky čerpá z filozofické antropologie Karla Máchy. Prostřednictvím základních i méně či více specializovaných antropologických disciplín, které nejsou představeny „vedle sebe“, ale „spolu“, ve vzájemných souvislostech, je na člověka nahlíženo z nejrůznějších úhlů pohledu. Elementární biologický, psychologický, sociální, kulturní a spirituální rozměr lidské bytosti tak nabývá mnohem hlubšího významu, neboť místo partikulárního, úzce zaměřeného přístupu k jednotlivostem je prosazován analyticko-syntetický, komplexní přístup ke studiu člověka, s důrazem na jeho „dynamickou rovnováhu“. Předkládané poznatky vycházejí z výzkumných zjištění jak autorů samotných, tak jiných, tuzemských i zahraničních badatelů. Autoři se opírají o studie teoretické i empirické, výběrově s využitím komparačního přístupu. Kniha je určena v prvé řadě antropologům nejrůznějších profilací, ale jistě osloví i badatele z příbuzných oborů a vzbudí zájem i u širší čtenářské veřejnosti.

 

 

 

 

9

Obsah

Obsah

Úvod aneb Proč by antropologie měla být integrální?

12

Martina Cichá

Lidské tělo, zdraví a nemoc z pohledu integrální antropologie

14

Martina Cichá

Homo socialis et homo culturalis

v kontextu integrální antropologie

40

Martina Cichá

Filozofická antropologie

59

Andrea Preissová Krejčí

Archeologická antropologie

74

Josef Unger

Využití genetiky v antropologii

80

Kateřina Boberová

Evoluční antropologie

90

Václav Vančata

Antropologie náboženství

97

Dušan Lužný

Lingvistická antropologie

108

Lenka Zajícová

Psychologická antropologie

122

Martin Soukup

Klinická antropologie

135

Martina Cichá, Radoslav Goldmann

Antropologie pohybu a sportu

155

Renáta Vařeková, Ivan Vařeka

Integrální antropologie

10

Antropologie sexuality

164

Jaroslav Zvěřina

Antropologie mateřství

172

Ludmila Reslerová, Pavla Kudlová

Antropologie umírání a smrti

185

Andrea Preissová Krejčí, Josef Unger, Zlatica Dorková

Antropologie práva

211

Martina Cichá, Leopold Pospíšil

Politická antropologie

222

Giuseppe Maiello

Teologická antropologie

232

Andrea Preissová Krejčí, Miroslav Gejdoš

Antropologie průmyslu a obchodu

238

Martin Soukup, Michaela Konopíková

Antropologie a kriminalistika

245

Jan Aufart, Veronika Gazdová

Antropologie města

263

Zdeněk Uherek

Vizuální antropologie

269

Tomáš Petráň

Antropologie umění

288

Barbora Půtová

Ekologická antropologie

302

Václav Soukup

Historická antropologie

319

Andrea Preissová Krejčí, Jana Máčalová

Pedagogická antropologie

327

Andrea Preissová Krejčí, Martina Cichá

Závěr aneb Proč antropologie musí být integrální

339

Martina Cichá

Poznámky

345

Summary

356

Bibliografie

361

Profily autorů

402

Jmenný rejstřík

409

Věcný rejstřík

415

 

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Integralni antropologie Autor: Cichá Martina

  • Product Code: Integralni antropologie Autor: Cichá Martina
  • Availability: 1
  • 572CZK

  • Ex Tax: 572CZK