Bohemistické miniatury

Hrdlička, Milan

                  brožovaná, 124 str., 1. vydání           vydáno: únor 2013

                  Publikace Bohemistické miniatury obsahuje 34 kratších příspěvků, které se z různých hledisek (ortografického, morfologického, lexikálního) věnují vybraným, doposud nepříliš zpracovaným jevům současné češtiny, a to jak jazyka mateřského, tak cizího.

Jednotlivé příspěvky byly v letech 1995–2012 publikovány v českých i zahraničních odborných časopisech (Naše řeč, Bohemistyka aj.). Jsou řazeny podle slovního druhu, jemuž je v příslušném jazykovém sloupku věnována pozornost.

Za každou kapitolkou následuje doprovodný text, který přibližuje okolnosti vzniku dotyčného příspěvku nebo naznačuje další možnosti zpracování toho kterého tématu. Monografie obsahuje jmenný a věcný rejstřík a anglické resumé.

Úvod

Podstatná jména

K otázce tzv. něžných pojmenování mezi partnery

Čech - Nečech?

Čapkovi M/mloci

To je (mi) fuk

Teta, kam jdete?

OK

Ví houby

Stálo to Mailand

Odkud je krůta?

Přítelové

Přídavná jména

Palackého spisy

To je to pravé

Komunikační versus komunikativní

 

Zájmena

On a ten

Jaký je ten/to student?

O něčem/ničem takovém neslyšel

Někdo versus kdosi

 

Číslovky

O číslovce pět

Šedesát dva studentek

Jak se počítá od jedné do tří?

Nemáš bůra?

 

Slovesa

Bratras neviděl?

Hele ho

O českém imperativu

Jdu si číst

No nekup to!

Auto (se) zastavilo

 

Příslovce

Tehdy a tehdy

Mají trochu hlad

Budeš už ticho/tiše?

Dobře ty

Předložky

O přestávce

Odjeli na hory vs. do hor

Do Černé Hory versus na Černou horu

 

Summary

Bibliografická poznámka

Věcný rejstřík

Jmenný rejstřík

          Pozoruhodná knižní práce Milana Hrdličky náleží k popularizačně zaměřeným titulům a velmi zdařile spojuje aspekt vědecký s didaktickým. Svěže a zajímavě provází autor čtenáře dílčími jazykovými jevy v češtině, ať už povahy pravopisné, mluvnické či stylistické, komunikační a textové. Nevyhýbá se ani pátrání po původu slov a otevírá rovněž témata méně běžná, jako je například úvodní příspěvek o něžných partnerských osloveních. Do svého výběru zahrnuje přitom jevy značně různorodé, které upoutají nejen rodilého Čecha, ale zároveň (nebo možná především) vzbuzují zájem a pozornost cizinců, kteří se s češtinou a jejími nástrahami seznamují při studiu. Své postoje nevnucuje, jen je podkládá zřetelnými argumenty a opatřuje případnými dodatečnými komentáři.

Autor se prezentuje jako odborník a učitel v jedné osobě, jako znalec češtiny, jemuž určitě nejsou cizí ani praktické stránky její výuky, a to jak pro rodilé mluvčí, tak pro zahraniční studenty a jinojazyčné mluvčí. Podařilo se mu sestavit aktuální publikaci, která se sice primárně opírá o soubor už dříve zveřejněných textů (víceméně za uplynulých 18 let), ale výsledný tvar v žádném případě nenese stopy strnulosti nebo zastaralosti. Zpřesňující autorovy komentáře za původními příspěvky, namnoze posunuté odborně opět o něco dál i díky reakcím autora na polemické připomínky (srov. např. u tématu II. o psaní Čech - Nečech s Alexandrem Stichem), uvádějí čtenáře až do situace dnešních dní. Je třeba vyzvednout, že autor neobchází ani témata sporná a nedořešená, případně dořešená ne zcela přesvědčivě (srov. zmíněné psaní Čech a Nečech podle platných Pravidel českého pravopisu).

Celá kniha je koncipována s patrným akcentem na srozumitelnost a přehlednost. Uspořádána je pro jednoduchost tak, že zařazená témata jsou sdružena kolem sledovaných slovních druhů: začíná se pohledem na problematiku podstatných a přídavných jmen, následují zájmena, číslovky, potom slovesa, příslovce a předložky.

Je potěšitelné, že autor respektuje dynamické proměny dnešní češtiny a snaží se hledat vysvětlení některých vývojových posunů a změn. V neposlední řadě je třeba zmínit, že M. Hrdlička má vytříbený smysl pro detail i pro stylizaci textu, neobává se ani odlehčit problematiku humornou poznámkou (např. o pravopisných variacích, které se týkají dršťkové polévky).

Domnívám se osobně, že tato kniha bude oprávněně patřit ke čtenářsky úspěšným a výborně využitelným ve vysokoškolském prostředí.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Bohemistické miniatury

  • Product Code: Bohemistické miniatury
  • Availability: 1
  • 130CZK

  • Ex Tax: 130CZK