Metabolismus společnosti Hák, Tomáš a kol.

brožovaná,  290 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2015

doporučená cena:  330 Kč

V posledních dvou stoletích se lidé stali dominantní silou na této planetě. Vzhledem k jejich závislosti na globálním ekosystému a službách, které lidstvu poskytuje, by měli vědět, do jaké míry ovlivňují klíčové přírodní procesy. Východiskem monografie je názor, že současný stav ani očekávaný vývoj služeb přírody (nebo obecněji kvality životního prostředí) není z hlediska uspokojování potřeb lidí - současných a pravděpodobně ani budoucích generací - příznivý. Druhým východiskem je existence poměrně velkého množství přístupů a metod, jak zkoumat vztah člověka a přírody. Na jejich základě představuje koncept společenského metabolismu, který využívá různé vědní obory a jejich metody k sledování a analyzování metabolických procesů v člověkem vytvořených systémech, včetně jejich vztahu k přírodním procesům, a zasazuje koncept společenského metabolismu do širšího rámce pro zkoumání a aplikaci společenských souvislostí ochrany životního prostředí, kterým je environmentální udržitelnost. Monografie přináší v této oblasti řadu nových poznatků (včetně výsledků specifických pro Českou republiku), které jsou založeny na dlouhodobých výzkumech autorů.
 

Předmluva (Bedřich Moldan)
Proč vznikla tato kniha (Tomáš Hák)

1. Úvod do metabolismu antropogenních systémů (Tomáš Hák)
1.1 Antropocén
1.2 Změněná planeta
1.3 Přírodní služby
1.4 Metabolismus přírodních systémů (planeta bez lidí)
1.5 Společenský metabolismus (metabolismus antropogenních systémů)
1.6 Zkoumání společenského metabolismu
1.7 Indikátory společenského metabolismu

2. Přírodní zdroje a analýza materiálových toků (Jan Kovanda)
2.1 Úvod
2.2 Základní principy analýzy materiálových toků
2.3 Rodina metod analýzy materiálových toků
2.4 Historie analýzy materiálových toků
2.5 Využití analýzy materiálových toků v rozhodovacích procesech
2.6 Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni

3. Energetický metabolismus v přírodě a lidské společnosti (Lubomír Nondek)
3.1 Úvod
3.2 Termodynamika živých systémů
3.3 Energetické procesy a zdroje na Zemi
3.4 Energetické toky v ekosystémech
3.5 Energie a lidská společnost
3.6 Energie potravy a zemědělství
3.7 Exergie a energetická účinnost
3.8 Energetické toky a jejich bilance
3.9 Závěr

4. Analýza území a ekosystémů (David Vačkář)
4.1 Území a ekosystémy
4.2 Globální rozměr využívání území a ekosystémů
4.3 Základní východiska pro analýzu území a ekosystémů
4.4 Účetnictví změn území a ekosystémů
4.5 Souhrnné indikátory nároků lidské společnosti na území a ekosystémy .

5. Posuzování životního cyklu a input-output analýza (Jan Weinzettel)
5.1 Posuzování životního cyklu - LCA
5.2 Input-output analýza
5.3 Hybridní LCA
5.4 Výhody maticového popisu LCA a input-output analýzy
5.5 Aplikace metod
5.6 Shrnutí kapitoly LCA a IOA

Seznam zkratek
Rejstřík
O autorech

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Metabolismus společnosti Hák, Tomáš a kol.

  • Product Code: Metabolismus společnosti Hák, Tomáš a kol.
  • Availability: 1
  • 330CZK

  • Ex Tax: 330CZK