Německo bez jádra? SRN na cestě k odklonu od jaderné energie
Nigrin, Tomáš - Landa, Martin - Svobodová, Tereza a kol.

brožovaná,  156 str., 1. vydání
vydáno: únor 2016

• Německo
• Odstoupení od jaderné energie / Atomausstieg
• Energetické hospodářství / Energetika
• Energiewende
• Česká republika
Německo se po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě rozhodlo urychleně ukončit provoz všech svých jaderných elektráren. Jaderná energie přitom po řadu desetiletí představovala nepostradatelný zdroj elektrické energie.

Monografie Německo bez jádra? představuje v Česku výjimečný pohled na jadernou energetiku. Nespatřuje v ní jen technický problém, spadající pouze do kompetence inženýrů a techniků, nýbrž jedno z klíčových politicko-společenských témat posledních desetiletí. Autoři zasazují rozhodnutí vlády Angely Merkelové o ukončení provozu jaderných elektráren do širšího kontextu, sledují vývoj problematiky od počátku civilního využití jaderné energie v Německu a věnují se řadě aktuálních otázek, např. motivům pro rozhodnutí o opuštění jádra, reakci německé veřejnosti, následkům ukončení provozu jaderných elektráren a také tématu radioaktivního materiálu a jeho následného uložení.
Publikace představuje téma využití jaderné energie v souvislostech, a neměla by proto chybět v knihovně zájemců o společenskou problematiku související s otázkami energetického hospodářství, díky svému průřezovému charakteru je ovšem určena i pro zájemce o moderní dějiny Německa.

 

 Seznam zkratek

Úvod
Jaderná energie: (dnes nechtěná) technologie budoucnosti?

1. Jaderná energie jako klíčové německé politikum
1.1 Jaderná politika CDU/CSU od 70. let do Fukušimy
1.2 Strana zelených a jaderná energie od vzniku strany po vstup do vlády
1.3 První odklon od jaderné energie: realizace
1.4 Revize prvního odklonu od jaderné energie a odklon druhý

2. Širší souvislosti německého odstoupení a jeho dopady
2.1 Současný stav a výhledy německé energetiky
2.2 Právní spory energetických koncernů po změnách v jaderné energetice SRN
2.3 Dědictví jaderné energie: odpad a elektrárny
2.4 Mezinárodní spolupráce v oblasti jaderné energie
2.5 Dopady na Českou republiku
Závěrečné zhodnocení

Bibliografie
Seznam grafů a tabulek
Summary
Jmenný rejstřík
Autorský kolektiv
 

Publikace studuje politický a společenský rozměr německého rozhodnutí o odstoupení od jaderné energie a především pak vývoj, jakým prošel názorový postoj německé společnosti a politické reprezentace k tématu jaderné energie od 60. let. Podrobně sleduje diskuse uvnitř klíčových parlamentních stran, jejich reakce na vývoj veřejného mínění a také rozpory, které uvnitř těchto uskupení ohledně podpory jaderné energie panovaly.
Hlavní přínos publikace spočívá v zaměření textu na politický vývoj, a posléze zasazení tohoto rozhodnutí ukončit výrobu jaderné energie do širších reálií. Studie shrnuje praktické dopady odstoupení ve společenské, hospodářské a v neposlední řadě také právní rovině. Zde autor velmi dobře shrnuje sérii žalob ze strany německých koncernů a názorně tím tak ilustruje širokou škálu problémů, které s rychlým ukončením provozu jaderných elektráren souvisejí a které po téměř čtyřech letech nejsou vyjasněné. V kapitole věnované realizaci rozhodnutí a jeho dopadům se text zaměřuje na rizika spojená s navýšením produkce energie z obnovitelných zdrojů, zátěže přenosové soustavy a zvýšení cen energie pro koncového spotřebitele. Je třeba zdůraznit, že ačkoli hlavní záměr práce je především sledovat politické aspekty odstoupení, publikace srozumitelně uvádí čtenáře do technické problematiky tématu. Další důležitý přínos práce pak spočívá v analýze dopadů německého rozhodnutí na český trh s energií a přenosovou soustavu, pociťovaných zejména během posledních dvou let.
Autoři zvolili pro téma vhodnou metodologii a text je zdařilý z hlediska kompozice a stylu. Především pak využití a citace hlavních německých médií dobře ilustruje vývoj nálad a veřejného mínění v Německu. Text jasně deklaruje svoje zaměření na politický a sociální vývoj, který předcházel rozhodnutí opustit jadernou energii, nicméně stále se jedná o téma technického charakteru a čtenáře je třeba v některých případech uvést do konkrétní problematiky.
Publikace nabízí zdařilé shrnutí a analýzu problémů spojených se změnami v německé energetické strategii s dostatečným důrazem na historická a politická specifika a zároveň zasazuje celý problém do zejména pak pro Českou republiku relevatního kontextu.

Z recenzního posudku: Michaela Třeštíková

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Německo bez jádra? SRN na cestě k odklonu od jaderné energie

  • Product Code: Německo bez jádra? SRN na cestě k odklonu od jaderné energie
  • Availability: 1
  • 210CZK

  • Ex Tax: 210CZK