Ostrovy génia

Autor: Darold A. Treffert

Počet stran: 392             Datum vydání: 3.10.2012

Co je to savantský syndrom?

Jedná se o velmi vzácný stav, objevující se u osob postižených jednou či více vývojovými poruchami, včetně poruchy autistického spektra. Tito jedinci zároveň disponují některými oblastmi nadání, ve kterých mají téměř nadlidské, brilantní schopnosti – autor je nazývá „ostrovy génia“ – a které nápadně kontrastují s jejich celkovým omezením. Může to být nadání kreslířské, počtářské, hudební či počítání kalendáře.

                 Autor Darold Treffert v této fascinující publikaci mimo jiné rovněž zkoumá fenomén genetické paměti (případy, kdy osoby nějakým způsobem „znají“ věci, které se nikdy neučily) a „náhlého génia“ neboli „získaný savantismus“, kdy se u neurotypické osoby po zranění hlavy nebo mrtvici nečekaným, ohromujícím způsobem rozvinou schopnosti podobné savantským.

                Doktor Treffert přesvědčivě ukazuje, že tyto fenomény dokazují existenci zásobárny nevyužitého potenciálu – včetně schopnosti stát se savantem – v nás všech. Zabývá se rovněž tím, jak lze savantské schopnosti pěstovat a jak mohou pomoci osobě, která je má, zvláště pokud se jedná o osobu na autistickém spektru.

                   Barevná příloha obsahuje reprodukce mimořádných uměleckých děl některých savantů, o nichž je v knize zmínka.

                Kniha Ostrovy génia je určena všem těm, kdo se někdy zabývali úvahami o tom, jak pracuje mysl savanta, a také klinickým lékařům, rodičům, učitelům, terapeutům a dalším osobám, které pečují o osoby se savantským syndromem a jimž není lhostejný jejich osud.

            Darold A. Treffert, M. D., je profesorem klinické psychiatrie na lékařské fakultě Wisconsinské univerzity. Už téměř padesát let pracuje se savanty a zkoumá tento vzácný stav. Byl také konzultantem oscarového filmu Rain Man, ve kterém Dustin Hoffman ztvárnil autistického savanta. Kim Peek – inspirace pro tento film – je pouze jedním z mimořádných lidí, s nimiž nás doktor Treffert v této knize seznamuje.

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Ostrovy génia

  • Product Code: Ostrovy génia
  • Availability: 1
  • 300CZK

  • Ex Tax: 300CZK