• Historicko-sociologické reflexe  Šubrt, J. - Černý, Karel (eds.)

Historicko-sociologické reflexe  Šubrt, Jiří - Černý, Karel (eds.)brožovaná,  240 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2018
ISBN 9788024640273Kniha, která vychází k životnímu jubileu sociologa Jiřího Šubrta, představuje odbornou práci tohoto autora v její mnohotvárné šíři a specifických podobách. Na stránkách publikace dostávají prostor články příležitostné povahy, vzpomínky, recenze, rozsáhlé přehledové stati i krátké texty publikované v různých dobách a souvislostech. Kniha je formálně rozčleněna do třech částí: první obsahuje příspěvky k dějinám sociologie; druhá představuje autora jako osobnost, která se během posledních desetiletí aktivně zapojovala do organizování odborných diskusí na nejrůznějších úrovních; třetí část zahrnuje texty, které reprezentují obor historické sociologie.
Rukopis není standardním odborným dílem; u příležitosti životního jubilea autora byl editorem sestaven z již dříve povětšinou časopisecky publikovaných textů s různým tematickým zaměřením z různých časových období. Jako recenzentka jsem proto i já v nestandardní situaci: drtivá většina textů již byla někým posuzována, takže se zaměřím na posouzení celkového obrazu rukopisu.
To, že je rukopis sestaven z textů s různou tematikou, z různých časových období a sociálních kontextů, poskytuje čtenáři možnost získat povědomí o šíři a specifičnosti odborného zájmu autora. Na druhou stranu zde hrozí nebezpečí, že texty nebudou vytvářet soudržný celek; ani sám (odborný) život není soudržným celkem; ten vytváří jeho aktér svou biografickou a interpretační prací. Editor tak stál při výběru textů před nelehkým úkolem - svým výběrem interpretovat autorovo dílo a "biografizovat" ho, což se podařilo. Čtenář tak získá z četby rukopisu přidanou hodnotu; nejen že si přečte autorovy zajímavé interpretace domácí či světové sociologie, ale zároveň získá obraz osobnosti autora. Dílo samozřejmě vždy vypovídá o osobnosti autora; v případě textů sestavených k životnímu jubileu je zde však něco navíc: situace bilancování. V jejím rámci pak mnohem více než kdy jindy nabývá na významu to, které texty byly do publikace vybrány.
Cílem editora Karla Černého je "sestavit celek, jenž je nejen barvitý, ale který také vytváří ne zcela obvyklý a možná i poněkud překvapivý - byť zároveň subjektivně podbarvený - obraz o situaci sociologie (a to nejen té domácí) v několika posledních desetiletích".
(...)
Je třeba ocenit také to, s jakou systematičností se autor dlouhodobě věnuje recenzování odborných publikací; v dnešní době zaměřené především na psaní toho, "co se počítá", je to úsilí úctyhodné.
Editor rukopisu představuje Jiřího Šubrta jako sociologa znalce, jako sociologa angažovaného a diskutujícího a jako sociologa zakladatele historické sociologie. Současně ho představuje také jako člověka, který inspiruje k přemýšlení i domýšlení různých aspektů bohaté a komplexní sociální reality. Čtenář s ním může na dálku (kriticky) diskutovat; vždy bude o čem.
Rukopis uzavírá rozhovor editora s autorem, který velmi vhodně dokresluje Šubrtovu osobnost i jeho odborné i občanské postoje a názory. V rozhovoru se objevuje řada zajímavých informací, které by snad zůstaly skryty, pokud by ho nevedli lidé z odlišných generací.
Rukopis je poučný, inspirativní, poukazuje nejen na vysokou odbornou kompetenci autora, ale i na jeho osobní postoje, což je velmi žádoucí u publikace vydávané u příležitosti jeho životního jubilea.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Historicko-sociologické reflexe Šubrt, J. - Černý, Karel (eds.)

  • Product Code: Historicko-sociologické reflexe Šubrt, J. - Černý, K. (eds.)
  • Availability: 1
  • 320CZK

  • Ex Tax: 320CZK