Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění Šimandl, Josef

                brožovaná, 154 str., 1. vydání  vydáno: září 2014

                                          Čítanka představuje pestrou paletu latinských textů, s nimiž je možné se setkat v oboru dějin umění. Užitek však přinese všem, kdo si chtějí aktivovat základní poznatky o latinské mluvnici na materiálu ne textů pro výuku zjednodušených, ale autentických, s nesnázemi proměnných způsobů psaní, zkratek, dobových a žánrových zvláštností jazyka ap. Zastoupeny jsou: biblická čtení, kronikářská a životopisná literatura včetně legend, rozmanité latinské nápisy z Prahy i dalších míst v Čechách, texty antických a renesančních autorů, kteří psali o výtvarném umění, texty o předmětech uměleckého zobrazování, texty o hudbě a texty liturgické, latinské texty editorů památek a pramenů i samy prameny k církevnímu majetku v Čechách, včetně výboru ze zakládací listiny litoměřické kapituly.

 

                 obsah

Prooemium - Úvod

K prezentaci textů

K formě doprovodných slovníčků

 

A. LECTIONES EIELICAE

A1. Completio creationis; hominis lapsus

A2. Moses natus, depositus et repertus

A3. Non credent mihi, inquit Moses

A4. Nuntii lob

A5. Duo psalmi

A6. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matthaeum

A7. De caritate

A8. Mulier amicta sole

 

B. EX CHRONICIS, DE VITA ET TALIA

B1. Vitae breves: Calendarium Romanum

B2. Vitae breves: Liturgia Horarum

B3. Legenda aurea o sv. Jiří

B4. Legenda aurea o sv. Mikuláši

B5. O prvních biskupech moravských

B6. Kosmas: před bitvou na Tursku

B7. Kronika žďárská, část zpěvu o sv. Zdislavě

B8. Vita Karoli IV. o příjezdu do Čech

B9. Kronika Františka Pražského o biskupu Janovi

B10. Hammerschmidova Historia Pragensis o svatojanských slavnostech

B11. Balbín o kronikářích

 

C. INSCRIPTIONES

C1. Via crucis

C2. Čtyři nápisy z římských katakomb

C3. Trojiční sloup ve Válči

C4. Nápisy z malostranského sloupu Nejsvětější Trojice

C5. Lesní socha sv. Jana Nepomuckého

C6. Nápisy na zvonech z vikariátu Rokycanského

C7. Čtrnáct nápisů ze soch v Manětíně

C8. Nápisy z Pelhřimovska

C9. Nápisy z Miletínska

C10. Tři nápisy z kostela sv. Josefa na nám. Republiky v Praze

C11. Z nápisů na Karlově mostě

 

D. AUCTORES DE ARTE FINGENDI

D1. Latius o těch, kdo sepsali spisy zabývající se architekturou

D2. Wotton/Latius: Elementa architecturae

D3. Tři čtení z Vitruvia

D4. Libri Carolini

D5. Leo Baptista de Albertis o malířství, i. e. de pictura, a o hlavicích sloupů, sive de columnarum capitulis

D6. Molanus: Quid prohibendum sit etiam in picturis

D7. Molanus: De S. Hieronymo

 

E. DE EIS QUORUM IMAGINIBUS AEDES ORNANTUR

E1. Isidor ze Sevilly o monstrech

E2. Ovidius o proměně v žáby

E3. Popis kostela v Diessenu

 

F. DE ARTE MUSICA

F1. Uzuál o zpěvu při mši

F2. Lexicon Vitruvianum o tetrachordu

F3. Tři básně/písně ze sbírky Carmina Burana

F4. Pět z adventních a vánočních zpěvů

 

G. EX TEXTIBUS LITURGICIS

G1. Ordinarium Missae

G2. Canticum Magnificat

G3. Hymnus Te Deum

 

H. TEXTÜS EDITORIALES

H1. Předmluva k Novum Testamentum Graece et Latine

H2. Titulní list edice

H3. Ukázka vydání listiny

 

I. PONTES DE EONIS ECCLESIASTICIS

I1. O klášteře v Postoloprtech podle kroniky Mnicha sázavského

I2. Regesty z kronik o Ostrovském klášteře

I3. Zakládací listina litoměřické kapituly

 

Soupis vyobrazení

 

 

Čítanka autora J. Šimandla je velmi zdařilým pokusem poskytnout studujícím latiny soubor materiálů, který by je motivoval ke čtení originálních latinských textů týkajících se jejich oboru a umožnil jim zakusit při této četbě úspěch, který by ospravedlnil jejich snahu zvládnout pomocí tradičních vyučovacích metod latinu jako jazyk sice mrtvý, pro práci v oboru dějin křesťanského umění však nezbytný.

Čítanka předkládá uživateli své texty v tematických celcích. Logicky začíná ukázkami latinského textu Bible a jejich parafrází, následují narativní středověké texty historické, ukázky latinských nápisů na dosud zachovaných architektonických památkách, ukázky z antických, středověkých a neolatinských teoretiků výtvarného umění, texty týkající se hudební teorie a texty známých liturgických zpěvů, texty liturgické, ukázka z latinského úvodu k edici Bible a ukázka edice typické raně středověké listiny (papežského listu). Jsem toho názoru, že poněkud nadbytečné bylo zařazení vnitřně i v rámci celku Čítanky málo související části E a také části I, která přináší ukázky velmi důležitých historických pramenů, svým rozsahem však nemůže suplovat čítanku textů středověkých pramenů ilustrujících vývoj církevních institucí - to není úkol této Čítanky.

Autor Čítanky poskytuje uživateli výraznou pomoc i pro samostatnou četbu. Vysvětlení slovní zásoby přítomné v ukázkách je obsáhlé, zbavující do značné míry uživatele nutnosti intenzivně používat latinské slovníky. Prezentace této slovní zásoby, vysvětlená v Úvodu na str. 4-7 výtisku, umožňuje uživateli průběžně, nenásilným způsobem a v širokém rozsahu opakovat si latinskou jmennou i slovesnou morfologii tím, že gramatický aparát uvedených prvků slovní zásoby výrazně zdůrazňuje její systémové charakteristiky a vštěpuje uživateli do paměti většinové typy latinského skloňování a časování, pokrývající až 70% substantiv, adjektiv a sloves, se kterými se čtenář latinských textů v praxi setká. Tuto vlastnost Čítanky hodnotím velmi vysoko.

Vhodné také je, že příklady latinských nápisů jsou exemplifikovány vedle jejich přepisů i jejich fotografiemi a připravují tak uživatele na důležitou součást jejich budoucích nutných dovedností - schopnost rozumět latinským nápisům na uměleckých památkách in situ.

Shrnuji tedy, že obor dějin křesťanského umění bude mít díky připravované Čítance kol. Šimandla kvalitní učební pomůcku ke zvládnutí latiny v potřebném rozsahu, pomůcku, která ostatním oborů vyžadujícím znalost latinského jazyka chybí - alespoň ve vybavení pomocným aparátem, který umožňuje i samostatnou práci studenta.

 

Z recenzního posudku: Jan Kalivoda

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění Šimandl, J.

  • Product Code: Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění
  • Availability: 1
  • 170CZK

  • Ex Tax: 170CZK