Syntetické apriori

Editoři Hynek Janoušek a Vojtěch Kolman


              636 stran,

                  Když Kant postuloval jako základní otázku celého svého myšlenkového úsilí
problém "Jak jsou možné syntetické apriorní soudy?", odkázal následujícímu
filosofickému myšlení úkol, který dodnes nepřestává být předmětem sporů a
kontroverzí. Rozsáhlá antologie 34 textů, jejichž autory jsou významní
světoví filosofové a k níž napsal úvod Vojtěch Kolman, mapuje základní
postoje k této otázce s důrazem na rozmanité proudy filosofie 20. století.

Suárez a jeho metafyzika
7
Obsah
Poznámka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Úvodní studie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vojtěch Kolman
KLASICKÉ TEXTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
O všeobecné syntéze a analýze neboli o umění objevování
a souzení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
Gottfried Wilhelm Leibniz
Logicko-metafyzické principy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
Gottfried Wilhelm Leibniz
O vědění a pravděpodobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
David Hume
O způsobu poznání, který jediný může být nazýván
metafyzickým. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Immanuel Kant
K metafyzickým základům přírodní vědy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Immanuel Kant
O kantovské nauce o konstrukci pojmů v názoru . . . . . . . . . . . . . . . .  117
Bernard BolzanoSuárez a jeho metafyzika
8
NOVOKANTOVCI A FENOMENOLOGIE
Námitky proti Kantovu problému syntetických
soudů a priori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127
Edmund Husserl
Zkušenost a soud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
Edmund Husserl
O fenomenologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
Adolf Reinach
Formalismus a apriorismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154
Max Scheler
Problém logiky exaktních věd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166
Paul Natorp
Teorie „invariantů zkušenosti“ a pojem „apriori“ . . . . . . . . . . . . . . .  178
Ernst Cassirer
LOGICISMUS A LOGICKÝ POZITIVISMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185
Názory některých autorů na povahu aritmetických vět . . . . . . . .  187
Gottlob Frege
Jak je poznání a priori možné? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207
Bertrand Russell
Existuje materiální apriori? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214
Moritz Schlick
Kant, Bolzano a vznik logicismu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225
Alberto Cof a
Jsou pravdivé numerické výroky analytické,
nebo syntetické? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238
Erik SteniusSuárez a jeho metafyzika
9
KONVENCIONALISMUS, INTUICIONISMUS, KONSTRUKTIVISMUS
Neeukleidovské geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257
Henri Poincaré
Poincarého konvencionalismus a logičtí pozitivisté . . . . . . . . . . . . .  271
Michael Friedman
Matematika a zkušenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289
Luitzen Egbertus Jan Brouwer
Neempirické pravdy ve formálních a materiálních vědách . . . . .  316
Paul Lorenzen
O koncepci důkazu v elementární geometrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  341
Pirmin Stekeler-Weithofer
PRAGMATISMUS
Pragmatické pojetí apriori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  369
Clarence Irving Lewis
Syntax jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380
Ludwig Wittgenstein
Existuje syntetické apriori? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393
Wilfrid Sellars
Sellars a Quine, srovnání a rozlišení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420
Jay F. Rosenberg
Jsou soudy aritmetiky syntetické a priori? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  441
Pirmin Stekeler-Weithofer
Sémantický inferencialismus a logický expresivismus . . . . . . . . . .  471
Robert BrandomSuárez a jeho metafyzika
10
MODERNÍ REVIZE A REKONSTRUKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  501
Historické apriori a archiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  503
Michel Foucault
Poznání a priori, nutnost a kontingence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  510
Saul Kripke
Jsou logické pravdy analytické? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  526
Jaakko Hintikka
Není tomu tak nutně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  554
Hilary Putnam
Syntetická apriornost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569
Yakir Levin
Poznání a priori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  586
Philip Kitcher
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  609
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  627
Copyrighty originálů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  629
Jmenný rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  631

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Hynek Janoušek, Vojtěch Kolman: Syntetické apriori

  • Product Code: Hynek Janoušek, Vojtěch Kolman: Syntetické apriori
  • Availability: 1
  • 450CZK

  • Ex Tax: 450CZK