Sborník z 34. ročníku konference Historie matematiky, srpen 2013

34. mezinárodní konference Historie matematiky se konala v Poděbradech ve dnech 23. 8. až 27. 8. 2013.

 Vyzvané přednášky

prof. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Slovensko)

– Z histórie kombinatorickej geometrie (abstrakt)

 

doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc. (Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita, Slovensko)

– Josef Korous (1906–1981) a jeho prínos pre rozvoj teórie ortogonálnych polynómov (abstrakt)
 

SEZNAM PŘEDNÁŠEK
I. Vyzvané přednášky
Bálint V.: Z histórie kombinatorickej geometrie
Marčoková M.: Josef Korous (1906–1981) a jeho prínos pre rozvoj teórie ortogonálnych
polynómov
II. Konferenční vystoupení
Balková L.: Zapomenuté algoritmy aritmetických operací
Bálintová A.: Al Kashi, nasledovník Pytagora
Bečvářová M.: J. S. Vaněček a L. Cremona (nově objevená korespondence)
Boček L., Kuřina F.: Eduard Čech a vyučování matematice
Čižmár J.: Základy geometrie v 20. storočí
Domoradzki S.: Doktoraty matematyczne Polaków we Francji przed 1939 r.
Kalousová A.: Cykloida v Buffonově řešení úlohy o jehle
Karpińska K.: Nauczanie matematyki w szkołach średnich Torunia w XIX w.
Křížová K.: Pantograf
Kvasz L.: Táles, Pytagoras a Euklides a vznik matematiky ako deduktívnej disciplíny
Línek V.: Geometrie v díle R. A. Fishera
Marek J.: Měření délky poledníku a Boškovičova metoda pro aproximaci dat přímkou
Novák S.: Jakob Steiner a objev inverze
Otavová M.: Pojetí aritmetiky a algebry u Jana Caramuela z Lobkovic
Riečan B.: Tibor Neubrunn – život a dielo
Sýkorová I.: Kuttaka
Šatný P.: Historie Cauchyovy funkcionální rovnice
Šolcová A.: Několik cest k minimalizaci forem
Štěpánová M.: Charakteristiky matic a grafů
Veselý J.: Ještě o digitální matematické knihovně
Vojkůvková I.: Nic nového pod sluncem (aneb poučení ze starých knih)
Wójcik W.: Powstanie i rozwój logiki matematycznej w Polsce na początku XX wieku
Zahradník J.: Problémy z geometrie ve sbírce Ioannise Holfelda Exercitationes
geometricae

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Sborník z 34. ročníku konference Historie matematiky, srpen 2013

  • Product Code: Sborník z 34. ročníku konference Historie matematiky, srpen 2013
  • Availability: 1
  • 340CZK

  • Ex Tax: 340CZK