35. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE   HISTORIE MATEMATIKY  Velké MeziŘÍČÍ  22. až 26. 8. 2014

3
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
předkládáme vám sborník obsahující texty  vyzvaných přednášek, texty delších a kratších sdělení, které programový výbor obdržel do 15. května 2014. Všechny příspěvky byly graficky a typograficky sjednoceny.
1
Zařazen byl též program konference a seznam všech účastníků, kteří se přihlásili do 1. června 2014.
V první části sborníku jsou otištěny rozšířené texty hlavních přednášek, o něž byli požádáni přednášející, kteří se dlouhodobě zabývají matematikou, její historií, vyučováním  a aplikacemi.
Ve druhé části sborníku jsou publikovány příspěvky jednotlivých účastníků, které  nejsou monotematicky zaměřeny, neboť konference se snaží poskytnout dostatečný prostor
k aktivním vystoupením, diskusím a neformálním setkáním všem přihlášeným, tj. matemati-
kům, historikům matematiky, učitelům vysokých i středních škol, doktorandům oboru Obecné
otázky matematiky a informatiky, studentům i všem dalším zájemcům o matematiku a její
historii.   Program letošní konference je poměrně pestrý. Věříme, že každý najde témata, která ho zaujmou a potěší, že objeví nové kolegy, přátele a spolupracovníky, získá inspiraci, řadu podnětů, motivaci i povzbuzení ke své další odborné práci a ke svému studiu.

V Praze, v červnu 2014
14
SEZNAM ÚčASTNÍKů
Augustínová Eva
Lengyelfalusy Tomáš
Bálint Vojtech
Marek Jaroslav
Bálintová Anna
Melcer Martin
Baštinec
Moravcová Vlasta
Bečvář Jindřich
Moravec Luboš
Bečvářová Martina
Netuka Ivan
Boháč  Pavel
Otavová Miroslava
Ciesielska Danuta
Otisk Marek
Čižmár Ján
Pogoda Zdzisław
Domoradzki Stanisław
Riečan Beloslav
Durnová Helena
Riečanová Eva
Halas Zdeněk
Sklenáriková Zita
Hykš Oldřich
Slavík Antonín
Hykšová Magdalena
Sýkorová Irena
Jedynak Katarzyna
Šatný Petr
Kalousová Anna
Štěpánová Martina
Karpiska Karolina
Vajsábel Stanislav
Kotůlek Jan
Vajsáblová Margita
Koudela Libor
Vízek Lukáš
Kvasz Ladislav
Wójcik Wiesław
Kvaszová Milena
Zamboj Michal
5
SEZNAM PřEDNÁŠEK
I. Vyzvané přednášky
Halas Z.:
Archimédova Metoda, překlad a reflexe nového
þ
tení
Netuka I.: Aritmetizace matematické analýzy a pojem úplnosti
Vajsáblová M.: Velké osobnosti v histórii matematiky a matematickej kartografie
II. Konferenční vystoupení
Augustínová E.: Vydávanie matematickej literatúry na Slovensku do roku 1918
Bálint V.: Takmer uzavretá história jedného problému kombinatorickej geometrie
Bálintová A.:  Al-Qushji, kuriér sultánskych tabuliek
Bečvář J.:   Pseudoinverze
Bečvářová M.:  Zkoušky učitelské způsobilosti (před německou zkušební komisí)
Boháč P.:   O Pascalově větě
Ciesielska D.:  „Zasady algebry wyszéj“ Władysława Zajączkowskieg
Čižmár J.:  Predohra ku schémam
Domoradzki S.:
O róznych aspekatch działalnoci prof. J. Puzyny (1856−1919) we Lwowie
Durnová H.:  Počet grafický a graficko-mechanický  Václava Lásky a Václava Hrušky
Hykšová M.:   Kurt Hensel a p-adická čísla
Jedynak K. Nauczanie geometrii analitycznej w krakowskich gimnazjach na przełomie  XIX i XX wieku
Kalousová A.:  Kvadratura cykloidy dle Robervala
Karpiska K.:  O przenikaniu nowych teorii do ksztacenia szkolnego w toruNskiej Szkole   Realnej w XIX wieku
Kotůlek J.:  Hrdinou proti své vůli? Věnováno Františku Čuříkovi
Koudela L.:  Robervalova rektifikace cykloidy
Kvasz L.: Frege ako tvorca formálnej logiky
Marek J.: Mayerova metoda průměrů a problém zeměpisné délky
Moravec L., Bečvářová M., Škoda J.:  Olomoucký konkurs
Otavová M.:  Zrození kombinatoriky v díle Jana Caramuela z Lobkovic
Otisk M.:  Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše
Konstantinovi z Fleury
Pogoda Z.:  Some Remarks on History of Poincaré Conjecture
Riečan B.:   K základom modernej slovenskej matematiky
Sýkorová I.:  Počátky algebry ve staré Indii
Šatný P.:  Charles Babbage a jeho přínos v teorii funkcionálních rovnic
Štěpánová M.:  Znovuzrození Weyrova kanonického tvaru
Vízek L.:  Z historie početnic
Wójcik W.:  Nowe idee topologiczne w pierwszych pracach twórców polskiej szkoły matematycznej
 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Sborník Z 35. ročníku mezinárodní konference Historie matematiky

  • Product Code: Sborník z 35. ročníku konference Historie matematiky
  • Availability: 2
  • 300CZK

  • Ex Tax: 300CZK