Jak připravit učitele matematiky : sborník celostátní konference, Praha 23. až 25. září 2010 : a další texty /


Další autoři: Jak připravit učitele matematiky, Bečvář, Jindřich, 1947-, Bečvářová, Martina, 1971-, Slavík, Antonín, 1980-,  

Vydání: Vyd. 1.


 


Program konference
Čtvrtek 23. 9. 2010 (refektář Profesního domu)


9,00

10,00

Registrace účastníků

10,00

10,30

Zahájení konference

10,30

11,00

R. Zahradník: Proč přírodovědec ctí a obdivuje matematiku (a jak obracet nevěrce na víru)

11,00

11,30

S. Štech: V čem dnes tkví profesionalita učitele? Pohled psychologa

11,30

12,00

J. Bečvář: Stručně o současném stavu učitelství (nejen matematiky)

12,00

13,40

Přestávka na oběd

13,40

14,00

M. Bečvářová: Matematický proseminář

14,00

14,20

A. Karger: Koncepce studia učitelství matematiky

14,20

14,40

Z. Halas: Matematická část učitelského studia

14,40

15,00

O. Odvárko: O koncepci didaktických disciplín v učitelském studiu

15,00

15,20

Š. Voráčová: Geometrie užitečná a krásná

15,20

16,00

Přestávka na kávu

16,00

16,20

A. Slavík: Mathematica na MFF UK

16,20

16,40

J. Hromadová: Výuka deskriptivní geometrie na MFF UK

16,40

17,00

A. Šarounová: O čem vypovídají bakalářské a diplomové práce i soutěž SVOČ

17,00

17,20

J. Robová: Webová podpora výuky matematiky na střední škole

17,20

17,40

J. Bečvář: Rigorózní řízení a doktorské studium pro učitele matematiky

17,40

19,30

Přestávka na večeři

19,30

22,00

Kulturní program v refektáři Profesního domu


Pátek 24. 9. 2010 (posluchárna S9 v 1. patře)


9,00

9,20

H. Kommová: Pohled učitele s praxí na vzdělávání budoucích učitelů

9,20

9,40

E. Davidová: Učitelem matematiky včera, dnes – a zítra?

9,40

10,00

F. Kopecký: Jak připravit učitele matematiky

10,00

10,40

Přestávka na kávu

10,40

11,00

D. Hrubý: Učit matematiku je radost

11,00

11,20

V. Blažek: Středoškolská fyzika a matematika v ohrožení?

11,20

12,00

Diskuse

12,00

14,00

Přestávka na oběd

14,00

14,20

N. Stehlíková: Nové výzvy pro učitele matematiky díky rozvoji prostředků ICT

14,20

14,40

E. Fuchs: O výchově učitelů v Čechách (a samozřejmě i na Moravě)

14,40

15,00

P. Eisenmann: Strukturování učitelského studia matematiky – klady a zápory

15,00

16,00

Přestávka na kávu

16,00

16,20

J. Švrček, J. Molnár: Příprava učitelů matematiky na PřF UP v Olomouci

16,20

16,40

V. Bálint: Platí ešte, že dobrá práca chce čas?

16,40

18,30

Závěrečná diskuse k celodennímu programu

19,00

22,00

Večeře a posezení v restauraci Profesního domu


Sobota 25. 9. 2010 (posluchárna S9 v 1. patře)


9,00

9,40

D. Hrubý: Kam směřuje české školství?

9,40

10,20

P. Surynková: Počítačové modelování

10,20

11,00

Přestávka na kávu

11,00

11,30

E. Calda: Z mého (pedagogického) života

11,30

12,00

P. Piťha: Archa matematiky ve vírech liberalistické relativizace (O úloze matematiků v současné krizi našeho školství)

12,00

12,10

J. Bečvář: Závěrečné slovo (zakončení konference)

12,00

13,30

Přestávka na oběd

13,30

14,30

J. Veselý: Prohlídka Profesního domu

14,30

16,30

A. Šarounová: Procházka po Malé Straně – geometrie a architektura

16,30

18,00

Posezení v příjemném prostředí


 


 


Seznam účastníků


 1. Bálint Vojtech

 2. Bečvář Jindřich

 3. Bečvářová Martina

 4. Bednářová Zdeňka

 5. Bímová Ladislava

 6. Blažek Václav

 7. Blažková Marcela

 8. Boček Leo

 9. Calda Emil

 10. Davidová Eva

 11. Divoká Jaroslava

 12. Dlouhý Martin

 13. Eisenmann Petr

 14. Fořtová Ilona

 15. Fuchs Eduard

 16. Halas Zdeněk

 17. Hnátková Ivana

 18. Hořká Alena

 19. Hozová Libuše

 20. Hromadová Jana

 21. Hrubý Dag

 22. Jedinák Dušan

 23. Jirovská Yveta

 24. Karger Adolf

 25. Kašpar Jan

 26. Klouček Milan

 27. Kommová Helena

 28. Kopáčková Alena

 29. Kopecký František

 30. Kotrčová Eva

 31. Králíková Jana

 32. Kružík Miroslav

 33. Krynický Martin

 34. Kuřina František

 35. Lesáková Eva

 36. Línek Vítězslav

 37. Maňásková Eva

 38. Mirová Aneta

 39. Mizerovský Jan

 40. Moravcová Vlasta

 41. Moravec Luboš

 42. Nováková Anežka

 43. Odvárko Oldřich

 44. Pavlíková Pavla

 45. Polák Josef

 46. Půlpán Zdeněk

 47. Rezková Milada

 48. Robová Jarmila

 49. Rödlingová Eva

 50. Řídká Eva

 51. Slavík Antonín

 52. Smolíková Bohumila

 53. Staněk František

 54. Stehlíková Naďa

 55. Sudzinová Vlasta

 56. Surynková Petra

 57. Šarounová Alena

 58. Šetmaňuková Věra

 59. Štech Stanislav

 60. Štěpánová Martina

 61. Švrček Jaroslav

 62. Tichá Marie

 63. Tomášková Jaroslava

 64. Trkovská Dana

 65. Trojánek Aleš

 66. Vojkůvková Iva

 67. Voráčová Šárka

 68. Zahradník Rudolf

 69. Zelendová Eva


;


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Jak připravit učitele matematiky

 • Product Code: Jak připravit učitele matematiky
 • Availability: 1
 • 370CZK

 • Ex Tax: 370CZK