Hegelova filosofie náboženství. Kritický výklad  Stanislav Sousedík

Hegelova filosofie náboženství. Kritický výklad

Námětem knihy je všeobecně srozumitelná, přehledná rekonstrukce Hegelovy filosofie náboženství. Jako pramene autor užívá Hegelových, na berlínské univerzitě konaných přednášek na toto téma, především těch, které zde přednesl v roce 1827. Ty totiž představují jeho nejvyzrálejší příspěvek k uvedené problematice. V předkládané práci autor vychází ze soudobé zahraniční literatury k námětu, navazuje však i na cenné příspěvky českých autorů, jmenovitě O. Navrátilové a T. Matějčkové, ze starších M. Sobotky a L. Majora.

Od těchto starších českých příspěvků se předkládaná práce liší hlavně svou monografickou povahou (není příspěvkem k určitému dílčímu aspektu Hegelovy nauky o náboženství, nýbrž se snaží postihnout její celek). Přes monografický ráz svého příspěvku usiluje autor zasadit filosofii náboženství do širšího kontextu Hegelovy soustavy, a vyložit ji z ní. Činí tak ovšem jen v tom rozsahu, do něhož to přispívá k porozumění vlastnímu námětu publikace. Od domácích, ale i zahraničních příspěvků věnovaných Hegelově filosofii náboženství se tato kniha liší tím, že soustavně srovnává Hegelovu interpretaci křesťanství s naukou křesťanské ortodoxie. Na tomto teologickém pozadí vyvstává totiž podle autorova přesvědčení ono nové, co Hegel přináší, v značně zřetelnějších konturách, a stává se proto čtenáři srozumitelnější a pochopitelnější. Aby tento rys (srozumitelnost) svého příspěvku posílil, přihlíží autor v některých uzlových bodech Hegelovy nauky i k její dobové podmíněnosti, k situaci tehdejší teologie a i k prvním počátkům oboru za Hegelových dob v rozvinuté formě ještě neexistujícího, totiž religionistiky.

Práce se skládá ze dvou hlavních částí, první je věnována stručné charakteristice Hegelovy logiky, přírodní filosofie a filosofie ducha, druhá obsahuje poměrně podrobný výklad speciální části filosofie ducha, totiž Hegelovo pojetí náboženství a jeho nejdokonalejší podoby, totiž křesťanství. Autor postupuje převážně historicky, v důležitých otázkách však upozorňuje i na vlivy, jež má Hegelova nauka na současné myšlení.

Kniha je určena především našim filosofům, teologům a religionistům, může však posloužit i jako studijní text vysokoškolským studentům těchto oborů. Širším kruhům naší vzdělané veřejnosti může nadto posloužit i jako první uvedení do studia Hegelovy filosofie vůbec.


 ISBN: 978-80-87054-74-1 978-80-87054-97-0 978-80-87054-96-3

Rok vydání: 2022 2023 2023

Počet stran: 128

Vazba: Brož.

Formát: 13x20 cm

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Hegelova filosofie náboženství. Kritický výklad Stanislav Sousedík

  • Product Code: Hegelova filosofie náboženství. Kritický výklad St. Sousedík
  • Availability: 3
  • 222CZK

  • Ex Tax: 222CZK