Michio Kaku    

Fyzika budoucnosti
Jak bude věda do roku 2100 utvářet lidský osud a náš každodenní život

         Překlad Petr Liebl, vázaná s přebalem, 165 x 235, 348 stran,  vydání 1, poprvé vyšlo 02.05.2013.
Původní název: Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100

Autor ve své knize do značné míry navazuje na svůj starší titul Fyzika nemožného. V ní zkoumal, kam ještě fyzikální výzkum a jeho aplikace ještě mohou dospět, než narazí na hranice lidských možností či na přírodní zákony. Ve Fyzice budoucnosti podrobněji promýšlí ony uskutečnitelné možnosti v různých oblastech: píše o budoucnosti počítačů, umělé inteligence, nanotechnologie, využívání energetických zdrojů, cestování do vesmíru i o budoucnosti civilizace jako takové. Svou knihu uzavírá futuristickou vizí jednoho dne v životě člověka žijícího v roce 2100.

      O autorovi: Michio Kaku je profesorem teoretické fyziky v Centru postgraduálních studií City College of New York. Kromě knihy Dále než Einstein (Beyond Einstein) publikoval řadu dalších titulů, jako Physics of the Impossible (Fyzika nemožného), Hyperspace (č. Hyperprostor, Parallel Words (č. Paralelní světy, Einstein?s Universe (č. Einsteinův vesmír,  a Visions: How Science Will Revolutionize the 21st Century (Vize: Jak věda revolučně promění 21. století) i řadu vysokoškolských učebnic. Jeho pravidelné týdenní rozhlasové pořady Science Fantastic a Explorations in Science vysílají rozhlasové stanice po celých Spojených státech a Kaku často vystupuje v televizních debatách a populárně naučných pořadech BBC a dalšíc televizních stanic.

      OBSAH
Poděkování 11
Úvod Předpovídáme příštích sto let 19
KAPITOLA PRVNÍ
Budoucnost počítačů:
Vítězství mysli nad hmotou 33
KAPITOLA DRUHÁ
Budoucnost umělé inteligence:
Vzestup strojů 70
KAPITOLA TŘETÍ
Budoucnost lékařství:
Dokonalost a co dále 115
KAPITOLA ČTVRTÁ
Nanotechnologie:
Vše z ničeho? 162
KAPITOLA PÁTÁ
Budoucnost energie:
Energie z hvězd 194
KAPITOLA ŠESTÁ
Budoucnost kosmických letů:
Ke hvězdám 231
KAPITOLA SEDMÁ
Budoucnost bohatství:
Vítězové a poražení 265
KAPITOLA OSMÁ
Budoucnost lidstva:
Planetární civilizace 292
KAPITOLA DEVÁTÁ
Den života v roce 2100 314
Poznámky 327
Doporučená literatura 335
Rejstřík 337
Autoři a prameny ilustrací 34719
ÚVOD
PŘEDPOVÍDÁME PŘÍŠTÍCH STO LET
V dětství jsem měl dva zážitky, jež pomohly utvářet mou dnešní osobnost a zro-
dily se z nich dvě vášně určující celý můj život.
Vzpomínám si, že když mi bylo osm, hovořili všichni učitelé o tom, že právě
zemřel velký vědec. Noviny otiskly snímek jeho pracovny s nedokončeným ru-
kopisem na psacím stole. Pod ním stálo, že největší vědec naší doby nedokázal
dokončit své největší dílo. Ptal jsem se sám sebe, co může být tak obtížné, že to
takový velký vědec nemůže dokončit? Co vůbec může být tak složité a tak dů-
ležité? Fascinovalo mě to nakonec víc než nějaká záhadná vražda, zajímalo víc
než dobrodružné příběhy. Musel jsem zjistit, co stálo v  onom nedokončeném
rukopise.
Později jsem se dověděl, že onen vědec se jmenoval Albert Einstein a nedo-
končený rukopis měl korunovat jeho dílo, byl to pokus vytvořit „Teorii všeho“,
rovnici, snad jen kratičkou, která by odhalila tajemství vesmíru a snad by mu
umožnila „číst v Boží mysli“.
Druhým klíčovým zážitkem mého dětství byly sobotní ranní televizní po-
řady, zvláště seriál
Flash Gordon
s  Busterem Crabbem. Každý týden jsem seděl
jak přikovaný k televizní obrazovce. Přenášela mě magicky do tajemného světa
mimozemšťanů, vesmírných korábů, bitev paprskových děl, podmořských měst
a nestvůr. Zcela mě to pohltilo. Bylo to mé první setkání se světem budoucnosti.
Od té doby jsem o budoucnosti uvažoval s dětinským obdivem.
Když jsem ale viděl všechna pokračování, začal jsem si uvědomovat, že ačkoli
Flash získal všechnu slávu, byl to vědec Dr. Zarkov, díky němuž se vše podařilo.
Vynalezl raketový koráb, štít neviditelnosti, zdroj energie pro nebeské město atd.
Bez vědce není budoucnosti. Fešáci a krasavci snad získají obdiv společnosti, ale
všechny zázračné vynálezy pocházejí od neznámých, anonymních vědců.
Později, na  střední škole, jsem se rozhodl, že se vydám ve  stopách těchto
velkých vědců a vyzkouším něco z toho, co jsem se naučil. Rozhodl jsem se, že
postavím urychlovač částic. Požádal jsem maminku, aby mi dovolila postavit
si v  garáži urychlovač o  napětí 2,3 miliónů elektronvoltů. Překvapilo ji to, ale
souhlasila. Pak jsem zašel do  firmy Westinghouse a  Varian Associates, získal
200 kg transformátorových plechů, 35 km měděného drátu, a sestavil v mamin-
čině garáži betatron.
Předtím jsem postavil mlžnou komoru s  mohutným magnetickým polem
a fotografoval dráhy antičástic. Ale fotografovat antihmotu nestačilo. Mým cílem
bylo vyrobit proud antihmoty. Magnetické cívky urychlovače úspěšně vytvořily
obrovské magnetické pole o 10 000 gaussech (což je asi 20 000krát silnější než
magnetické pole Země, a mohlo by vám v zásadě vytrhnout z ruky kladivo). Stroj
spotřeboval asi 6 kW, což bylo vše, co bylo k dispozici v našem domě. Když jsem
stroj zapnul, často jsem vyhodil všechny pojistky. (Chudák maminka musela
litovat, proč její syn raději nehraje třeba fotbal.)
Po  celý život mě tedy pohlcovala dvojí vášeň: touha porozumět všem fyzi-
kálním zákonům vesmíru v jediné souvislé teorii, a touha vidět do budoucnosti.
Nakonec jsem si uvědomil, že tyto dvě vášně se ve skutečnosti doplňují. Klíčem
k  porozumění budoucnosti je pochopit základní přírodní zákony a  pak je vy-
užít na vynálezy, stroje a léčebné postupy, jež v daleké budoucnosti změní naši
civilizaci.
Zjistil jsem, že už bylo mnoho pokusů předpovědět budoucnost, mnohé byly
i užitečné a zasvěcené. Pocházely však hlavně od historiků, sociologů, vědecko-
fantastických spisovatelů, „futuristů“, tedy lidí stojících mimo, kteří předpovídali
podobu světa vědy, aniž by vědu samu znali. Vědci, odborníci, ti, kdo ve svých
laboratořích skutečně vytvářejí budoucnost, jsou příliš zaměstnaní svými průlo-
movými objevy, než aby měli čas psát populární knihy o budoucnosti.
Proto je tato kniha jiná. Doufám, že poskytne pohled člověka zevnitř na to,
jaké zázračné objevy nás čekají, a podá autentický, odborně fundovaný pohled
na svět do roku 2100.
Je samozřejmě nemožné předpovídat budoucnost zcela přesně. Zdá se mi,
že nejlepší, co mohu udělat, je využít myšlenky předních výzkumníků, kteří se
nejvíc podílejí na  vynalézání budoucnosti. To oni vytvářejí přístroje, vynálezy
a léčebné postupy, jež revolučně promění civilizaci. A tato kniha je o nich. Měl
jsem možnost sedět v předních řadách diváků této velké revoluce, dělat pro ve-
řejnou televizi a rozhlas rozhovory s více než třemi sty předními světovými vědci,
mysliteli a snílky. Přivedl jsem též televizní štáby do jejich laboratoří, aby natočily
prototypy pozoruhodných zařízení, která změní naši budoucnost. Dostalo se mi
mimořádné cti, že jsem mohl moderovat řadu vědeckých pořadů pro BBC-TV,
kanál Discovery a kanál Science a umožnit tak, aby vizionáři, kteří se odvažují
tvořit budoucnost, promluvili o  svých pozoruhodných vynálezech a  objevech.

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Michio Kaku: Fyzika budoucnosti

  • Product Code: Michio Kaku: Fyzika budoucnosti
  • Availability: Pre-Order
  • 500CZK

  • Ex Tax: 500CZK