FYZIKA

autor: HALLIDAY, David, RESNICK, Robert, WALKER, Jearl

datum vydání: 2014 cena 1779, Kč počet stran: 1200

Kvalitní, osvědčená a moderně zpracovaná učebnice vhodná pro základní kurs fyziky na vysokých školách. Překlad z aktuálního 8. vydání Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, 2007. Text učebnice je dobře srozumitelný a umožňuje pochopení jevů a zákonitostí. Výklad motivuje ke studiu každé partie, je uvedena i řada praktických aplikací odrážejících současný stav poznání a technologií. Struktura všech 45 kapitol je stejná: Výklad, ilustrovaný barevnými schématy, náčrtky i fotografiemi, je použit v podrobně řešených vzorových příkladech. Následuje krátká kontrolní úloha, jejíž vyřešení (výsledek je na konci knihy), ujistí čtenáře, že látku pochopil správně a že může pokračovat dalším článkem. Po heslovitém shrnutí obsahu kapitoly následují otázky ve formě příkladů z celé kapitoly a úkoly a problémy pro samotné řešení. Výsledky jsou uvedeny na konci knihy spolu s dodatky. Publikace je opraoti předchozímu vydání nově rozdělena do dovu svazků. Základní rozdělení kapitol bylo zacohváno: Mechanika, Mechanika – Termodynamika, Elektřina a magnetismus, Elektromagnetické vlny - Optika - Relativita, Moderní fyzika

 

další informace:

Na přípravě a překladu druhého českého vydání se podíleli:

doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., VUT (otázky a úlohy ke kap. 21-31);

prof. RNDr. Petr Dub, CSc., VUT, (kap. 1-44, dodatky, rejstřík);

prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc., VUT (kap. 33-36);

prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D., MU (kap. 37, 42-44);

prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc., VUT (kap. 38-41);

prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., VUT (kap. 33-35);

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., MU (kap. 5-8);

Mgr. Pavla Musilová, Ph.D., MU (otázky a úlohy ke kap. 1-11, 15-20);

doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., UK (kap. 12-14);

prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr., VUT (kap. 15-17, 21-32);

prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., VUT (kap. 1-4, 9-11);

doc. RNDr. Marian Štrunc, CSc., VUT (kap. 18-20).

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

FYZIKA

  • Product Code: FYZIKA
  • Availability: Pre-Order
  • 1,799CZK

  • Ex Tax: 1,799CZK