Fyzika priestoročasu   Edwin F. Taylor - John Archibald Wheeler

Stran: 332  Hmotnost: 1080 g  Poznámka: Tvrdá vazba. Kniha je ve slovenštine.

Z amerického originálu Spacetime Physics – Introduction to Special Relativity; Second Edition, vydaného v roku 1992 vydavateľstvom W. H. Freeman and Company, New York, do slovenčiny preložili RNDr. Slavomír Tuleja, PhD., RNDr. Jozef Hanč, PhD., RNDr. Ján Rusz, PhD. a RNDr. Marián Repašan, PhD.

 

Úvod do špeciálnej teórie relativity

 

Edwin F. Taylor - Massachusettský technologický inštitút

John Archibald Wheeler - Princetonská univerzita a Texaská univerzita v Austine

 

Druhé vydanie Fyziky priestoročasu v sebe zahŕňa všetko to, čo sa autori na­uči­li počas nasledujúceho štvrť­storočia vyučovania a výskumnej práce. Aktualizo­va­li text, aby odrážal nesmierny pokrok fyziky za pos­led­ných 26 rokov a zmo­der­­ni­zo­vali a zväčšili počet úloh, vďaka ktorým bolo prvé vydanie Fyziky priestoro­ča­su také povestné. Rámčeky s do­pl­ňu­júcim materiálom poskytujú rozšírené pokrytie rôznych fascinujúcich tém. V rozšírenej poslednej kapitole o vše­obecnej teórii re­la­ti­vity sú zahrnuté nové poznatky o gravitačných vlnách, čiernych dierach a o kozmológii.

 

Druhé vydanie Fyziky priestoročasu prináša novej generácii čitateľov hlboký a jednoduchý prehľad prin­cípov teórie relativity. Počas 26 rokov od svojho pôvodného vydania zostáva Fyzika priestoročasu, od Edwina F. Taylora a Johna A. Wheel­era, najinformatívnejším a najdostupnejším úvo­dom do moder­nej teórie relativity. Je to nepo­pie­ra­teľ­­ne klasické dielo.

 

Druhé vydanie Fyziky priestoročasu sa zaoberá princípmi teórie relativity rovna­ko jasným a strhujúcim štý­lom, ako bol ten, čo tak preslávil predchádza­jú­ce vydanie. Kniha je úplne prepra­co­va­ná a zmo­der­ni­zo­va­ná. Zahrňuje rozšírenú ka­pitolu o všeobecnej teórii relativity a dotýka sa hlavných aspektov „modernej fy­zi­ky,“ ako sú napríklad mikro­gravi­tač­né experimenty • urýchľovače s proti­chodný­mi zväzkami • satelitné sondy • detektory neutrín • rádioastronómia • a pulzary.

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Fyzika priestoročasu Edwin F. Taylor - John Archibald Wheeler

  • Product Code: Fyzika priestoročasu Edwin F. Taylor - John Archibald Wheeler
  • Availability: 2
  • 389CZK

  • Ex Tax: 389CZK