Mechanika 3  Autor     Jiří Bajer   

 ISBN     978-80-903958-5-5
Vydání     druhé doplněné, 2012     Rozsah     542 stran

 Formát     241×175 mm

Třetí díl druhého doplněného vydání Bajerovy Mechaniky završuje jedinečný soubor tří vysokoškolských učebnic klasické mechaniky. Autor v moderním duchu a s hlubokým fyzikálním citem vysvětluje fyzikální jevy, jejichž popis usnadňuje aplikací vhodných a jasných matematických metod, řadou názorných obrázků, diagramů a grafů a v neposlední řadě i velkého počtu řešených příkladů. Z výkladu je patrná autorova mnohaletá zkušenost, kterou získal během jedenáctiletého přednášení mechaniky v rámci základního kurzu fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svým obsahem a rozsahem kniha mnohdy překračuje požadavky kladené na studenty základního kurzu mechaniky a jistě podnítí zájem i specialistů z různých oblastí fyziky, kteří v ní naleznou řadu zajímavých detailů a souvislostí a také historických exkurzů, které vývoj fyziky provázely a provázejí.

Kniha je rozčleněna do osmi kapitol:

    Mechanika pružných těles
    Statika kapalin a plynů
    Dynamika kapalin a plynů
    Kmity
    Vlny
    Disperze, anizotropie, chvění
    Akustika
    Vlny na vodě
Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Mechanika 3 Autor Jiří Bajer

  • Product Code: Mechanika 3 Autor Jiří Bajer
  • Availability:
  • 380CZK

  • Ex Tax: 380CZK