Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie

Jiří Hála

B5, 311 stran, váz., 106 obr., 35 tabulek


Kniha popisuje aktuální stav využití radioaktivních látek a ionizujícího záření, jaderné energetiky a souvislosti radioaktivity, ionizujícího záření a jaderné energie s životním prostředím. Zvláštní pozornost je věnována vlivu ionizujícího záření na lidský organismus.

Knihu tvoří osm kapitol:


Fundamentální částice a atomové jádro

Radioaktivita

Kinetika radioaktivních přeměn

Jaderné reakce

Ionizující záření

Radioaktivní izotopy jako indikátory

Štěpení jádra a jaderná energie

Radioaktivita a ionizující záření v životním prostředí

Text je doplněn 106 obrázky, řadou tabulek a čtyřmi přílohami.


Kniha je určena především jako učebnice pro studenty chemie učitelského i odborného studia. Řada témat je však natolik aktuální, že publikace bude užitečná i širší čtenářské veřejnosti. Z toho důvodu jsou teoretické pasáže zařazeny jen v rozsahu nezbytně nutném pro pochopení uvedených témat. Knihu využijí i učitelé chemie všech stupňů škol.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie Jiří Hála

  • Product Code: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie Jiří Hála
  • Availability: 9
  • 270CZK

  • Ex Tax: 270CZK