Vlnění paprsků a proměny tíhy - Evangelium Jana elektronika 2  (Klabal Jan)


autor Klabal Jan


rozsah / vazba 208 stran A5 / brožovaná V2

vydání 1. české

prodáváme od 6.5.2017

ISBN / EAN 978-80-7300-534-4

9788073005344


Aktualizováno  11.4.2017


Kniha je rozdělena do tří tematických bloků:

I. Ideje a informace

II. Fotony a zrak

III. Variace tíhy


Současné vědecké zkoumání je třífázové. Vznik teorie z nápadu, převod na numerickou simulaci a modelové ztvárnění možných variant, které zjistí, zda teorie je či není schopná ověření experimentem. Její matematický zápis je pak mezinárodní řečí. Už 2 + 3 = 5 je všem srozumitelné takto gramotným na celém světě, ale opsané slovně, je pro všechny ostatní jazyky nesrozumitelné. Počítačová simulace výrazně snižuje náklady na pokusy, protože ty scestné model vyloučí. Exaktní vědec nemůže překračovat vědecky uznané zákony aby se nestal terčem posměchu těch, kteří je bez pardonu ctí. Amatér je spíše zná jen letmo, může si tedy dovolit je překročit, čímž se dostává s vědou i do konfliktu. Pak má buď smůlu, nebo naopak zákonnost rozšíří i do sféry, kam vědecká principiálnost ještě vstup zakazuje. Tím otevře možnosti průzkumu i v oblasti zapovězené, jak se to stalo v historii mnohokrát, a pak experimenty ztvrdí ním objevené.


Stručný obsah

I. část – Ideje a informace

Náboj ideo informace

Řád, chaos, ideje

Růst neuspořádanosti

Kreativita vědy a víra

Pole informací a nadnekonečno

Informace fyzikálně nezávislé

Triumvirát: ideace, energie, hmota

II. část – Fotony a zrak

Kmitočty záření a jejich šíření

K amplitudě kmitů záření

Energie elektromagnetických kmitů

Zvláštní specifika gama záření

Světelné kmity a zrak

Funkce sítnice oka

Fotoreceptory jako vlnové dipóly?

Multidipólové čípky

Snímkování epitelem

K přenosu údajů nervovou soustavou

Přenosová soustava zraku klasicky

Spin, spintronika, memristor

Qubit, čili kvantový bit

Spin elektronů v čípku sítnice

Transfer údajů zrakovým nervem, ale takto

K přenosu údajů vlákny zrakového nervu

III. část – Variace tíhy

Proměny tíhy 119

Zrychlující se rozpínání vesmíru 121

Síťovina, Fermatův princip a relativita 124

Gravitace a setrvačnost 128

Termotlaková mez bifurkace částic 133

K akceleraci rozpínání vesmíru 138

Další dopady akcelerace? 143

K vývoji rudimentu Země 149

Tlaky v magmatu a zemská kůra 155

Povrchové změny i zalednění Země 159

Životaschopný rozmach 165

Vývoj života od početí 168

Vstup do života v proměnné tíži 174

Z triasu do jury již s lehkou tíží 182

Jurské období obřích tvorů 186

Končí doba obřích tvorů 189

Přes midi k mini tvorům 193

Kauza finalis společenská 197

Zkratkou k některým specifikacím 203

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Vlnění paprsků a proměny tíhy Evangelium Jana elektronika 2

  • Product Code: Vlnění paprsků a proměny tíhy Evangelium Jana elektronika 2
  • Availability: 3
  • 290CZK

  • Ex Tax: 290CZK