Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

                      Kniha "Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání" navazuje na Brněnské dny Ernsta Macha 2008, které se uskutečnily v roce 170. výročí jeho narození v brněnských Chrlicích. Ernst Mach byl světově uznávaný vědec v oboru experimentální fyziky a filosofie přírodních věd a také vynikající učitel. Publikace přináší příspěvky odborníků z různých oborů zaměřené na uvedené oblasti, v nichž E. Mach proslul. Po oddílu Ernst Mach – Ohlédnutí (Brno–Graz–Praha), která sleduje místa a události spojené s jeho osobou, následují části Fyzika – Filosofie – Vzdělávání.

                      Část Fyzika kanonicky pokrývá tři témata: Machovo číslo, Machův princip a Machův atomismus. Část Filosofie mapuje trasu od fyziky přes fyziologii (počitky a vnímání) k psychologii a nakonec filosofii a nastiňuje pedagogické využití. Část Vzdělávání obsahuje příspěvky s machovsko-newtonovskou tematikou a příspěvky zaměřené na problematiku předmětového členění obsahu přírodovědného vzdělávání.

           Ernst Mach: Fyzika - Filosofie - Vzdělávání

           Editoři: Petr Dub, Jana Musilová

           Počet stran: 283, Vazba brožovaná, Formát 160×230 mm

                                    OBSAH

Slovo úvodem 11

Daniel Rychnovský

I. Brněnské dny Ernsta Macha 2008 13

Dva osudy 14

Martin Černohorský

Akce BDEM 2008 16

Projevy při zahájení konference "Mach – Fyzika – Filosofie" 17

Roman Onderka, Petr Fiala, Jam Drahoš, Michal Kotoul, Jan Bednář, Štefan Zajíc

II. Ernst Mach – Ohlédnutí (Brno–Graz–Praha) 27

Trojí instalace pamětní desky Ernsta Macha 29

The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times

Martin Černohorský

Ohlédnutí za Brněnskými dny Ernsta Macha 1988 58

Brno Ernst Mach Days 1988 Hindsight

Marie Fojtíková

Dvacet let od oslav Ernsta Macha v Praze a v Brně 62

Twenty Years since the Celebrations of Ernst Mach in Prague and in Brno

Martin Černohorský

Times of Ernst Mach at the University of Graz 64

Klemens Rumpf

Ernst Mach, His Prague Physics Students and Their Careers 75

Emilie Těšínská

Rukopis J. T. Blackmore et al.: Ernst Mach’s Prague 1867 to 1895 118

The Manuscript of J. T. Blackmore et al.: Ernst Mach’s Prague 1867 to 1895

Martin Černohorský

III. Fyzika 121

Ernst Mach a letectví 123

Ernst Mach and Aviation

Antonín Píštěk

The Ernst-Mach-Institut: Present Fields of Research 130

Continuation of Mach’s Shock Wave Investigations

Eberhard Schneider, Klaus Thoma

Machův princip v současné kosmologii 146

Mach’s Principle in Contemporary Cosmology

Jiří Bičák

Influence of the Dark Energy on Astrophysical Phenomena in Active Galactic Nuclei 151

Zdeněk Stuchlík

Neholonomní síly a Machův princip ve speciální teorii relativity 161

Non-holonomic Forces and the Mach’s Principle in Special Relativity Theory

Olga Krupková, Jana Musilová

Ernst Mach, Kurt Gödel a vesmír 165

Ernst Mach, Kurt Gödel and Universe

Jan Novotný

Machův atomismus, Occamova břitva a teorie fundamentálních částic a sil 173

Ernst Mach’s Atomism, Occam’s Razor and the Theory of Fundamental Particles and Forces

Jan Fischer

Mach a Einstein 179

Mach and Einstein

Jiří Langer

IV. Filosofie 189

Machův příspěvek k filosofii – od akustiky k empiriokriticismu 191

Mach’s Contribution to Philosophy – from Acoustics to Empiriocriticism

Josef Krob

Ernst Mach a současná psychologie vnímání 196

Ernst Mach and the Contemporary Psychology of Perception

Jiří Dan

Zkušenost trvale provokovaná teorií 200

Experience Continuously Provoked by Theory

Miloš Dokulil

Ernst Mach a evoluční pojetí vědy 206

Ernst Mach and the Evolutionary Conception of Science

Vladimír Havlík

Ernst Mach a evropská filosofie přelomu 19. a 20. století 220

Ernst Mach and European Philosophy at the Turn of the Century

Jan Zouhar

V. Vzdělávání 225

Machovy výhrady k Newtonovým Principiím – tehdy a dnes 227

Mach’s Objections to Newton’s Principia – Then and Now

Jan Obdržálek

Machův princip a středoškolská mechanika 235

Mach’s Principle and the Mechanics at Secondary Schools

Aleš Trojánek

Požadavek interdisciplinárnosti v edukačním procesu 239

Requirement for Interdisciplinarity in the Education Process

Michal Černý

Rotace v prvním axiomu 243

Rotation in the First Axiom

Jana Musilová

Newtonova translačně-rotační formulace prvního zákona pohybu 248

Newton’s Translational-Rotation Formulation of the First Law of Motion

Martin Černohorský

Mach’s Science Education, the PISA Study and Czech Science Education 255

Hayo Siemsen

 

OBSAH

Slovo úvodem 11

Daniel Rychnovský

I. Brněnské dny Ernsta Macha 2008 13

Dva osudy 14

Martin Černohorský

Akce BDEM 2008 16

Projevy při zahájení konference „Mach – Fyzika – Filosofie“ 17

Roman Onderka, Petr Fiala, Jan Drahoš, Michal Kotoul

Jan Bednář, Štefan Zajac

II. Ernst Mach - ohlédnutí (Brno-Graz-Praha) 27

Trojí instalace pamětní desky Ernsta Macha 29

The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times

Martin Černohorský

Ohlédnutí za Brněnskými dny Ernsta Macha 1988 58

Brno Ernst Mach Days 1988 Hindsight

Marie Fojtíková

Dvacet let od oslav Ernsta Macha v Praze a v Brně 62

Twenty Years since the Celebrations of Ernst Mach in Prague and in Brno

Martin Černohorský

Times of Ernst Mach at the University of Graz 64

Klemens Rumpf

Ernst Mach, His Prague Physics Students and Their Careers 75

Emilie Těšínská

Rukopis J. T. Blackmore et al.: Ernst Mach’s Prague 1867 to 1895 118

The Manuscript of J. T. Blackmore et al.: Ernst Mach’s Prague 1867 to 1895

Martin Černohorský

7

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

  • Product Code: Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání
  • Availability: 1
  • 560CZK

  • Ex Tax: 560CZK