Fyzika Sluneční soustavy Miroslav Brož, Martin Šolc

                 Výzkum Sluneční soustavy probíhá již po několik století a tak by se mohlo zdát, že už není možné nic nového objevit, opak je pravdou! Ve Sluneční soustavě, kterou jako jedinou lze zkoumat nejen nepřímo, ale i přímo na místě (in situ), stále nacházíme fascinující problémy a dosud nevyřešené záhady. Výmluvně o tom svědčí nové objevy z posledních několika let, které například mění náš pohled na proces vzniku planet nebo na vývoj jejich oběžných drah.

                   Kniha je rozdělena do tří velkých celků: v první obecnější části se autoři zabývají klasickou astronomií, nebeskou mechanikou, vybranými numerickými metodami, teorií relativity, negravitačními silami, ale i fotometrií a teorií signálu a šumu. Druhá je věnována standardnímu modelu Slunce, jakožto ústřednímu tělesu naší soustavy, a vybraným procesům na planetách. Těžištěm knihy je ovšem část třetí, věnovaná vzniku planetárního systému, jednotlivým kategoriím malých těles, planetkám, kometám, měsícům, prachovým částicím, meteoritům, meteorům atd. a především souvisejícím fyzikálním jevům.

                       Snahou autorů bylo o Sluneční soustavě pojednat do takové hloubky, aby bylo možné rozumět soudobé vědecké literatuře, dostupné například přes systém NASA ADS. Pokud to bylo možné, autoři pro daný fyzikální jev sestavili alespoň zjednodušený matematický model, pomocí kterého lze problém lépe osvětlit.

                  2013, 1. vydání, formát 235 x 160 mm, 422 stran, černobílé grafy, schémata a obrázky v textu, brožovaná

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Fyzika Sluneční soustavy Miroslav Brož, Martin Šolc

  • Product Code: Fyzika Sluneční soustavy Miroslav Brož, Martin Šolc
  • Availability: 1
  • 670CZK

  • Ex Tax: 670CZK