• Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky

Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky


Spoluautoři     Semotanová, Eva; Kukal, Zdeněk; Štrbáňová, Soňa; Bečvářová, Martina; Bečvář, Jindřich
Vydání     1. vydání
Rok vydání     05/2019
Rozsah     Stran: 556, Obrázků: 234, Příloh: neuvedeno, CD: neuvedeno

ISBN     978-80-01-06557-0    Popis produktu:
Monografie je věnována vědám, které se v minulosti navzájem více či méně ovlivňovaly, pracovaly obdobnými metodami a v mnoha případech používaly stejné nebo podobné přístroje. Jejich dějiny u nás jsou součástí evropského kulturního dědictví, a to nejen pro společné kořeny v antické civilizaci, ale i pro četné mezinárodní kontakty a spolupráci v době pozdější i současné.
Obsah
Předmluva 13
Věda v českých zemích, slovo úvodem 15
Fyzika 21
Fyzika v českých zemích v letech 1348–1618 23
První fyzik na vysokém učení pražském . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fyzik Johannes Kepler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Fyzika v českých zemích v letech 1618–1750 31
Jezuitské školství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Exaktní vědy v Klementinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Orbis pictus a Fyzika podle božího světla opravená . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fyzikus i fyzik Jan Marek Marci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fyzikální přednášky lékaře Jana Antonína Scrinciho . . . . . . . . . . . . . . . 39
Scrinciho nejúspěšnější žák Jan Křtitel Antonín Boháč . . . . . . . . . . . . . . 41
Curriculum vitae Prokopa Diviše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Experimenty Divišových současníků Benjamina Franklina a Georga Richmana . 45
Fyzika v českých zemích v letech 1750–1848 49
Vědecký odkaz přírodovědců J. Steplinga, J. Tesánka a A. Strnada . . . . . . . 50
Společnosti učenců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Počátky našeho inženýrského vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Fyzika na pražské univerzitě v druhé polovině 18. a začátkem 19. století . . . . 63
Christian Andreas Doppler – nejslavnější profesor pražské polytechniky . . . . 65
Fyzika v českých zemích v letech 1848–1918 69
Výuka fyziky na Karlo-Ferdinandově univerzitě . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Zakládání vědeckých a odborných společností – Lotos a Jednota . . . . . . . . 71
Výuka fyziky na české Karlo-Ferdinandově univerzitě . . . . . . . . . . . . . . . 72
Výuka fyziky na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě . . . . . . . . . . . . . 74
Výuka fyziky na pražské technice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Výuka fyziky na české technice v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Výuka fyziky na německé technice v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Výuka fyziky na českých vysokých školách báňských . . . . . . . . . . . . . . . 78
Výuka fyziky na brněnských technikách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5
6 Obsah
Radiologie – ohlasy na objevy Wilhelma Conrada Röntgena
a Henriho Becquerela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Fyzika v Československu v první polovině 20. století 81
Vysoké školy mezi dvěma světovými válkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Česká fyzika a fyzikové za druhé světové války . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Vliv objevu rentgenového záření na vývoj české fyziky . . . . . . . . . . . . . . 85
Československo – země radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Trojhvězdí československé meziválečné fyziky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Fyzika a jaderné vědy v českých zemích po roce 1952 93
Fyzikální ústav Akademie věd české republiky a jeho předchůdci . . . . . . . . 93
Výuka fyziky a výzkum na vysokých školách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Fyzika v ústavech mimo vysoké školy a akademii věd . . . . . . . . . . . . . . . 99
Jaderné obory – výzkum a výuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Technická zařízení československé konstrukce a výroby . . . . . . . . . . . . . . 104
Čeští fyzici v zahraničí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Literatura 111
Seznam ilustrací 112
Geografie 115
Geografie v českých zemích do počátku 17. století 117
Geografie, věda o Zemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Obraz českých zemí a středověká geografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Středověká geografie v českých zemích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122České země a evropská geografie ve stoletích zámořských objevů . . . . . . . . 124Geografie v českých zemích v předbělohorském období . . . . . . . . . . . . . . 126Geografie v českých zemích od Bílé hory do poloviny 18. století 129Geografie a třicetiletá válka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Geografie od poloviny 17. století: české země a svět – rozevřené nůžky . . . . . 131Geografie v životě společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Geografie v českých zemích na přelomu epoch 137Evropská geografie na vědeckých základech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Za poznáním a dobrodružstvím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Geografie v českých zemích: nové obzory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Geografie v dobových topografiích, vlastivědných dílech,učebnicích a průvodcích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Geografie a kartografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Geografie v českých zemích od poloviny 19. století do roku 1918 149Mezinárodní trendy a zrod vědecké geografie v českých zemích . . . . . . . . . 149Geografie ve vysokoškolském prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Geografie, vědecké instituce a společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Geografie očima cestovatelů a objevitelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Obsah 7Geografie a příbuzné disciplíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Československá geografie v první polovině 20. století 163Trendy, instituce, osobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Československá společnost zeměpisná. Publikační platformy . . . . . . . . . . . 168Geografické sjezdy – příležitost k tříbení vědeckých diskursů . . . . . . . . . . . 169Geografie, historická geografie a toponomastika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Geografie, kartografie a dějiny kartografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Československá a česká geografie ve druhé polovině 20. století 173Trendy, instituce, osobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Od Československé společnosti zeměpisné k České geografické společnosti . . . . 176Geografie, historická geografie a toponomastika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Významné osobnosti geografických věd ve druhé polovině 20. století . . . . . . 182Staletí geografických studií v českých zemích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Literatura 185Seznam ilustrací 192Geologie 195Geologie 1348–1618 197Když geologie nebyla ještě geologií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Geologické proroctví kněžny Libuše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Geologové dob kamenných . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198Geologická doba železná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Cín a měď nad zlato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Doba zlatá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200Doba stříbrná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Doba drahokamová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Co ještě staří geologové objevili? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Geologie 1618–1750 207Pomalý pokrok v poznávání neživé přírody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Jezuitský pohled na přírodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Kameny obyčejné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Kameny drahé, kameny z nebe spadlé a sklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209


Rudné hornictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Od dřeva k uhlí? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Od kamenů k pramenům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Pokrok v učení o přírodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Geologie 1750–1848 213Geologie se stává vědou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Od Boháče k Bornovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Obrozenecká geologie Ignáce Antonína Borna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Mapy jako syntézy geologických výzkumů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Jiné mapy více či méně geologické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2178 ObsahHrabě, přírodovědec, zakladatel i podnikatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Česky píšící přírodovědec i geolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Johann Wolfgang von Goethe v české geologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Zippe, geolog méně známý, ale významný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Doba uhelná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Oživení a soumrak těžby rud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Nerudy, drahé kameny a mineralogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224I paleontologie je již vědou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Od zkamenělin k vodám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226U kořenů geofyziky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky

  • Product Code: Věda v česku. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a mat.
  • Availability: 1
  • 590CZK

  • Ex Tax: 590CZK

Related Products

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 5. část. Atomový věk Kraus

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 5. část. Atomový věk Kraus

Dvacáté století dosáhlo v historii naší planety nejen smutného prvenství v desítkách milionů obětí..

355CZK Ex Tax: 355CZK

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 4. část, Romantici a klasikové

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 4. část, Romantici a klasikové

Čtvrtý díl Fyziky v kulturních dějinách Evropy je věnován životním osudům a vědeckým zásluhám před..

365CZK Ex Tax: 365CZK

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 3. část  Století elektřiny

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 3. část Století elektřiny

Devatenácté století bývá nazýváno věkem páry a elektřiny, jindy zase léty, na jejichž konci byla b..

330CZK Ex Tax: 330CZK

Fyzika v kulturních dějinách Evropy, 1. část, Starověk a středověk

Fyzika v kulturních dějinách Evropy, 1. část, Starověk a středověk

Publikace obsahuje eseje a medailony o významných objevech, vynálezech, fyzikálních teoriích a živ..

310CZK Ex Tax: 310CZK

Fyzika v kulturních dějinách Evropy 2.díl, Od Leonarda ke Goethovi,

Fyzika v kulturních dějinách Evropy 2.díl, Od Leonarda ke Goethovi,

Kniha je druhou částí zamýšleného čtyřsvazkového díla Fyzika v kulturních dějinách Evropy Smyslem ..

345CZK Ex Tax: 345CZK

Věda mistra Leonarda

Věda mistra Leonarda

..

300CZK Ex Tax: 300CZK

Dějiny matematiky I. Autor: jaroslav Folta

Dějiny matematiky I. Autor: jaroslav Folta

Jedna z posledních knih Jaroslava Folty, historie matematiky v antice a orientálních zemích, ..

200CZK Ex Tax: 200CZK

Čestní doktoři na české technice v Praze. Osobnosti světové vědy a techniky

Čestní doktoři na české technice v Praze. Osobnosti světové vědy a techniky

Čestní doktoři na české technice v Praze. Osobnosti světové vědy a techniky Kraus, Masnerová,..

400CZK Ex Tax: 400CZK

Kraus, Ivo: Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie

Kraus, Ivo: Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie

Kraus, Ivo: Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie Vydání     1. vydání..

500CZK Ex Tax: 500CZK

Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945

Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945

Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 Bečvářová, Martina brožovaná..

470CZK Ex Tax: 470CZK

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích svazek 1. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích svazek 1. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, svazek 1 Marků, Diviš, Veverkové, Ressel, Pern..

200CZK Ex Tax: 200CZK

Fyzika za první republiky  Ivo Kraus a Štefan Zajac

Fyzika za první republiky Ivo Kraus a Štefan Zajac

Fyzika za první republiky.  Ivo Kraus, Štefan Zajac       &n..

269CZK Ex Tax: 269CZK

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 2. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 2. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích: Škoda, Křižík, Kolben, Klement, BaťaJan Králík, Ivo..

200CZK Ex Tax: 200CZK

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 3. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 3. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, sv. 3vázaná1. vydání, 2017     ..

230CZK Ex Tax: 230CZK

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích 4. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích 4. sborník

Vědci vynálezci a podnikatelé v Českých zemích 4. 256 strAnotaceVe čtvrtém svazku o pozoruhodných če..

250CZK Ex Tax: 250CZK

Doctors Honoris Causa of Charles University, 1848–2015

Doctors Honoris Causa of Charles University, 1848–2015

Čestní doktoři Univerzity Karlovy 1848-2015[Doctors Honoris Causa of Charles University, 1848–2015]P..

420CZK Ex Tax: 420CZK

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesance

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesance

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesanceSpoluautoři &nbs..

620CZK Ex Tax: 620CZK

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 5. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 5. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích 5. sborníkIvo Kraus, Alena Šolcová, Jaromír Volfváza..

250CZK Ex Tax: 250CZK

Bečvářová, Martina: Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků

Bečvářová, Martina: Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků

Bečvářová, Martina: Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematikůSpoluautoři  ..

245CZK Ex Tax: 245CZK

Bečvářová Martina: Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

Bečvářová Martina: Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

Bečvářová Martina: Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–19452019brožovaná, 276 str.ISBN ..

320CZK Ex Tax: 320CZK

Kraus, Ivo: FYZIKA / Encyklopedie velkých objevů a osobností

Kraus, Ivo: FYZIKA / Encyklopedie velkých objevů a osobností

Kraus, Ivo: FYZIKA / Encyklopedie velkých objevů a osobnostíVydání 1. vydáníRok vydání 06/2020Rozsah..

639CZK Ex Tax: 639CZK

Česká a slovenská fyzika 1945-2005  Ivo Kraus, Štefan Zajac

Česká a slovenská fyzika 1945-2005 Ivo Kraus, Štefan Zajac

Česká a slovenská fyzika 1945-2005  Ivo Kraus, Štefan ZajacVyjde    22.07.2020Př..

350CZK Ex Tax: 350CZK

Bonaventura Cavalieri. Geometrie vyložená novým způsobem za pomoci nedělitelných spojitého.

Bonaventura Cavalieri. Geometrie vyložená novým způsobem za pomoci nedělitelných spojitého.

Bonaventura Cavalieri Geometrie vyložená novým způsobem za pomoci nedělitelných spojitého - překlad ..

559CZK Ex Tax: 559CZK