Farmaceutická chemie léčiv působících na autonomní nervový systém

[Pharmaceutical chemistry of drugs acting on the autonomic nervous system]
Doležal, Martin a kol.

brožovaná,  132 str., 2. vydání
vydáno: listopad 2016

Publikace podává přehled farmaceutické chemie léčiv ovlivňujících autonomní nervový systém, dále se zabývá problematikou léčiv ovlivňujících motorický systém, věnuje se léčivům blokujícím histaminové receptory a nakonec je připojena kapitola o léčivech s periferním blokováním nociceptivního systému. Každá kapitola je členěna na část úvodní se stručnou, avšak nezbytnou farmakologickou charakteristikou, další informace se týkají historického vývoje dané farmakoterapeutické skupiny. Těžištěm každé kapitoly je popis vztahů mezi strukturou a účinkem léčiv. Významnou součástí jsou chemické vzorce, uvedeny jsou i stručné charakteristiky v praxi používaných léčiv s jejich mezinárodními nechráněnými názvy, lékopisnými (Český lékopis 2005 a doplňky 2006 a 2007), chemickými (IUPAC) a nakonec i s nejvýznamnějšími chráněnými názvy. Publikace je určena studentům farmaceutických fakult a může být vhodnou příručkou pro farmaceuty a další odborníky, kteří se profesně zabývají moderními farmaky.
 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Farmaceutická chemie léčiv působících na autonomní nervový systém

  • Product Code: Farmaceutická chemie léčiv působících na autonomní nervový
  • Availability: 1
  • 160CZK

  • Ex Tax: 160CZK