APLIKOVANÁ KRYPTOGRAFIE
BURDA, Karel
datum vydání: 2013  počet stran: 200  formát: B5
 

                  anotace: Kryptografi e je věda, která se zabývá konstrukcí matematických metod zajišťování bezpečnosti zpráv. Její znalost je nutná k vývoji, nasazení i provozování kryptografi ckých ochran komunikačních a informačních systémů. Kniha, kterou držíte v rukou, je určena ke vzdělávání odborníků pro tuto oblast. Publikace je koncipována jako přehledová a čtenář se v ní seznámí prakticky se všemi důležitými partiemi kryptografi e. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy, teorie kryptosystémů a také teorie utajení a autentičnosti. Dále následuje výklad nutného matematického minima a popis kryptografi ckých funkcí a generátorů. Jádro knihy tvoří vysvětlení prakticky používaných symetrických i asymetrických kryptosystémů. Závěrečné kapitoly jsou věnovány správě klíčů a popisu reprezentativního výběru kryptografi ckých aplikací. Autor při psaní knihy kladl důraz na srozumitelnost při zachování odbornosti. Čtenáři je vždy vysvětlena teorie potřebná k porozumění dané problematiky. Obsah kryptografi ckých standardů nebo popis prakticky nasazených kryptografických systémů je ilustrován výpočty a názornými obrázky či grafy. Ke zvládnutí obsahu knihy postačuje znalost středoškolské matematiky a zájem o kryptografi i. Po prostudování knihy čtenář porozumí řadě kryptografi ckých ochran, s nimiž se ve svém životě setkává, a rovněž bude schopen se v oboru kryptografie již dále vzdělávat samostatně.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

APLIKOVANÁ KRYPTOGRAFIE BURDA, Karel

  • Product Code: APLIKOVANÁ KRYPTOGRAFIE BURDA, Karel
  • Availability: 1
  • 400CZK

  • Ex Tax: 400CZK