Česky psané časopisy pro děti (1850–1989)   Švec, Štefan

                                            brožovaná, 708 str., 1. vydání         vydáno: červen 2014

                              Jako předmět zkoumání zvolil autor knihy česky psané časopisy pro děti. Jedná se o dosud málo zmapovanou oblast historie českých médií, zahrnující desítky titulů, z nichž některé formovaly celé generace, a jiné jsou dnes již téměř zapomenuty. Titul tvoří dvě samostatné části: První z nich je zevrubná studie, která se zabývá dětskými periodiky vycházejícími od poloviny 19. století do roku 1989. Rozbor vývojových etap vydávání časopisů pro děti vypovídá o proměnách jejich podoby a svébytné a bohaté tradici, kterou se tvůrcům podařilo postupně ustavit. Druhou část tvoří přehledný slovník dětských časopisů, jehož hesla představují jednotlivé tituly v obsáhlých medailonech s obrazovými ukázkami a základními údaji o názvech, době vydávání, redaktorech, přispěvatelích i ilustrátorech a v neposlední řadě také o příslušné sekundární literatuře. Informace, které čtenář může z obou částí získat, vytvářejí pestrou mozaiku, jež názorně ukazuje, že od samých počátků, a zejména od 30. let 20. století byla úroveň a kvalita dětských časopisů u nás velmi vysoká a srovnatelná s tradicí ve světě.

            Poděkování

Úvodem

 

0 Teoretická východiska

0.1 Děti, dětské časopisy, média a mediální studia

0.2 Vymezení materiálu

0.3 Kontexty

0.4 Zhodnocení dostupné sekundární literatury

0.5 Metoda práce s materiálem

 

I. Přehled dějin dětských časopisů

Úvod

 

1 Dětský časopis jako školní pomůcka - 50. až 70. léta 19. století

1.1 Stručný přehled vývoje

1.2 Cíl, smysl a motivace vydávání dětských časopisů

1.3 Produkce a recepce

1.4 Obsah

 

2 Dětský časopis jako umění, zábava a zdroj zisku - od 80. let 19. století do I. světové války

2.1 Stručný přehled vývoje

2.2 Cíl, smysl a motivace vydávání dětských časopisů

2.3 Produkce a recepce

2.4 Obsah

 

3 Dětský časopis a výchova ke skupinové příslušnosti - léta 1915-1935

3.1 Stručný přehled vývoje

3.2 Cíl, smysl a motivace vydávání dětských časopisů

3.3 Produkce a recepce

 

4 Dětský časopis jako tvůrce autonomního dětského světa - léta 1935-1948

4.1 Stručný přehled vývoje

4.2 Cíl, smysl a motivace vydávání dětských časopisů

4.3 Produkce a recepce

4.4 Obsah

 

5 Unifikace dětství, nový rozvoj a dovršení tradice - léta 1948-1989

5.1 Stručný přehled vývoje

5.2 Cíl, smysl a motivace vydávání dětských časopisů

5.3 Produkce a recepce

5.4 Obsah

5.5 Osudy tradičních dětských časopisů po roce 1989

Závěr

Resumé

 

II. Kartotéka titulů

 

Seznam použité literatury

Věcný rejstřík

Jmenný rejstřík

 

Přílohy

Příloha č. 1: Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé

Příloha č. 2: Regionální dětské časopisy a vlastivědné sborníky

Příloha č. 3: Druhy a příklady časopisů pro mládež

Příloha č. 4: Zájmové a oborové dětské časopisy

Příloha č. 5: Dětské časopisy vycházející v češtině mimo území českých zemí

Příloha č. 6: Stručný přehled dějin slovenských časopisů pro děti

Příloha č. 7: Dějiny dětských časopisů v kontextu dějin školství

Příloha č. 8: Nástin souvislostí dějin dětských časopisů s dějinami časopisů pro dospělé

Příloha č. 9: Marginální, příležitostné a reklamní časopisy pro děti

Příloha č. 10: Cizojazyčné dětské časopisy na území Čech a Moravy (přehled nejznámějších titulů)

 

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Česky psané časopisy pro děti (1850–1989) Švec, Štefan

  • Product Code: Česky psané časopisy pro děti (1850–1989) Švec, Štefan
  • Availability: 1
  • 500CZK

  • Ex Tax: 500CZK