Benoit Mandelbrot   Fraktalista  Rebelem ve vědě

      Překlad Petr Holčák, vázaná s přebalem, 320 stran, 8 stran barevná příloha,  vydání 1, Vyjde 25.11.2014

                        Otec fraktální geometrie Benoit Mandelbrot (1924-2010) líčí ve svých pamětech zevrubně svou životní a vědeckou dráhu, která byla téměř stejně členitá a neurovnaná jako objekty, jejichž studiem se proslavil. V pestré mozaice vyprávění a příhod se přesouváme z varšavského ghetta k upjaté matematické elitě poválečné Francie, od Caltechu a MIT k ženevskému psychologu Piagetovi, od IBM po Yale a Harvard - zde všude Mandelbrot pečlivě zaznamenal setkání s každým, kdo na něj v životě zapůsobil a ovlivnil jeho dráhu. Své zásluhy nijak neumenšuje; dobře si je vědom, že jeho objev je tak přelomový, že si zaslouží přívlastek "keplerovský", protože po něm již není svět stejný jako před tím. Náhle jsme totiž získali nástroj k uchopení komplikovaných, kostrbatých a nepravidelných jevů, jaké se s oblibou nečekaně vynořují v přírodě i lidské společnost

Benoit B. Mandelbrot (1924-2010) byl francouzsko-americký matematik polského původu. Založil obor fraktální geometrie a výrazně přispěl k zavedení a rozpracování teorie drsnosti či neuspořádanosti a pojmu samopodobnosti. Kromě matematiky publikoval řadu prací z tak rozdílných oblastí, jako je teorie finančních trhů, geologie, lingvistika, konstrukce strojů, medicína či kosmologie, a všechny přinesly převratně nový pohled a často i revoluci v oboru. Nejznámější je jeho kniha The fractal geometry of nature (Fraktální geometrie přírody, 1982), česky vyšla její starší verze Fraktály: Tvar, náhoda a dimenze (2003).


7
OBSAH
Úvod. Krása a členitost
9
Část první: Jak jsem se stal vědcem
Kapitola 1 Kořeny: O těle a mysli
19
Kapitola 2 Dětství ve Varšavě, 1924–36
36
Kapitola 3 Dospívání v Paříži, 1936–39
50
Kapitola 4 Chudá vysočina neokupované vichystické Francie,
1939–43
62
Kapitola 5 Do Lyonu: Tužší okupace a mé sebeobjevování,
1943–44
75
Kapitola 6 Koňským pacholkem nedaleko Pommiers-en-Forez,
1944
85
Kapitola 7 Sláva bohu! Válka končí, začíná nový život
90
Část druhá: Má dlouhá a složitá škola vědy a života
Kapitola 8 Paříž: Peklo přijímacích zkoušek, muka rozhodování
a jeden den na École Normale Supérieure,
1944–45
95
Kapitola 9 Zahraničním studentem (tehdy vzácný jev)
na École Polytechnique, 1945–47
109
Kapitola 10 Pasadena: Studium na Caltechu ve zlaté éře,
1947–49
121
Kapitola 11 Záložním důstojníkem u inženýrů francouzského
letectva,
1949–50
136
Kapitola 12 Rostoucí závislost na klasické hudbě, zpěvu
a
opeře
143
Kapitola 13 Život postgraduálního studenta a zaměstnance
Philips Electronics, 1950–52
147
Mandelbrot_tisk.indd 7
Mandelbrot_tisk.indd 7
3.11.2014 11:19:48
3.11.2014 11:19:48
8
Kapitola 14 První keplerovský moment: Zipfovo-Mandel-
brotovo rozložení frekvence slov 159
Kapitola 15 Velké postdoktorské turné začíná na MIT, 1953 168
Kapitola 16 Princeton: Poslední postdoktorský asistent
Johna von Neumanna, 1953–54 176
Kapitola 17 Paříž, 1954–55 184
Kapitola 18 Namlouvání Aliette a svatba, 1955 190
Kapitola 19 V Ženevě s Jeanem Piagetem, Markem Kacem
a Willym Fellerem, 1955–57 195
Kapitola 20 Nespokojený a netrpělivý rebelant mění působiště,
1957–58 201
Část třetí: Plodná třetí fáze mého života
Kapitola 21 U IBM Research v době jejího zlatého věku ve vědě,
1958–93 207
Kapitola 22 Na Harvardu: Buřičský nováček dělá revoluci
ve financích, 1962–63 221
Kapitola 23 Vzhůru na fraktály: Pomocí ekonomie, techniky,
matematiky a fyziky z IBM na Harvard, MIT a Yale,
1963–64 234
Kapitola 24 Přesuny z místa na místo a z oboru do oboru s IBM
za zády, 1964–79 249
Kapitola 25 Zázračný rok na Harvardu: Mandelbrotova
množina a další výpady do čisté matematiky,
1979–80 256
Kapitola 26 Slovo a kniha: „Fraktál“ a
Fraktální geometrie
přírody
270
Kapitola 27 Yale: Mezi univerzitní smetánkou, Sterlingova
profesura, 1987–2004 284
Kapitola 28 Byla má práce základem první obecné teorie
drsnosti a členitosti? 290
Kapitola 29 Krása a členitost: Kruh se uzavírá 296
Doslov (
Michael Frame
) 307
Poděkování
(
Aliette Mandelbrotová
) 312
Ilustrace 314
Rejstřík 315
 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Benoit Mandelbrot Fraktalista Rebelem ve vědě

  • Product Code: Benoit Mandelbrot Fraktalista Rebelem ve vědě
  • Availability: 1
  • 450CZK

  • Ex Tax: 450CZK