Co se chce říct mluvením  Bourdieu, Pierre

                  Přeložil: Pokorný, Martin  brožovaná,  170 str., 1. vydání

               Kniha významného francouzského sociologa, jehož úvahy zásadním způsobem ovlivnily také estetiku, literární historii a řadu dalších oborů, probírá v obecnosti i na konkrétních příkladech fungování jazyka jakožto sféry symbolické směny. Bourdieu knižním souborem z roku 1982 reagoval především na Saussura a jeho vlivnou recepci u strukturalistů, ale též například na J. L. Austina, N. Chomského a další klíčové autory. Neosobní, zdánlivě neutrální systém jazyka je odhalen jakožto zvláštní a velmi efektivní mocenský postoj, díky němuž se vyjadřovací nástroj, jenž reálně náleží pouze některým, privilegovaným vrstvám, prosadí jakožto měřítko pro uvažování a vyjadřování všech – i těch (jedinců, vrstev, etnik atd.), kdo jsou příslušným uspořádáním fatálně znevýhodněni. V tomto rámci vystupuje i slovní zásoba, syntax, styl apod. jen jako aspekty distribuce kulturní moci a vyjadřovacích výsad. Zatímco tedy strukturalisté chtěli vytvořit sociologii po vzoru lingvistiky, Bourdieu demaskuje lingvistické hledisko jakožto strategii uvnitř společnosti, zdaleka však nejde jen o pouhé oborové přetahování: jeho analýzy jsou v podrobnostech velmi subtilní a podnětné zvláště pro jazykovědce a literární vědce.
Z francouzštiny přeložil Martin Pokorný

 

PŘEDMLUVA

ČÁST 1: EKONOMIE JAZYKOVÉ SMĚNY
1 PRODUKCE A REPRODUKCE LEGITIMNÍHO JAZYKA
2 UTVÁŘENÍ CEN A OČEKÁVÁNÍ ZISKU

ČÁST 2: JAZYK A SYMBOLICKÁ FORMA
1 AUTORIZOVANÝ JAZYK: SPOLEČENSKÉ PODMÍNKY EFEKTIVITY RITUÁLNÍ ŘEČI
2 USTAVOVACÍ RITUÁLY
3 SÍLA PŘEDSTAVOVÁNÍ
4 POPISOVÁNÍ A PŘEDPISOVÁNÍ: PODMÍNKY MOŽNOSTI POLITICKÉ EFEKTIVITY A JEJÍ MEZE

ČÁST 3: DISKURZIVNÍ ANALÝZY
1 CENZURA A UŽITÍ FORMY
2 DISKURZ DŮLEŽITOSTI
3 RÉTORIKA VĚDECKOSTI: PŘÍSPĚVEK K ANALYZE EFEKTU MONTESQUIEU

DOSLOV K ČESKÉMU VYDÁNÍ (MARTIN POKORNÝ)
GLOSÁŘ
REJSTŘÍK JMENNÝ
REJSTŘÍK VĚCNÝ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Co se chce říct mluvením Bourdieu, Pierre

  • Product Code: Co se chce říct mluvením Bourdieu, Pierre
  • Availability: 1
  • 210CZK

  • Ex Tax: 210CZK