Slavoj Žižek Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkovskij, Lynch


2015, 1. vydání, 286 stran, flexovazba.

V knize Lacrimae rerum slovinský filozof a kulturní teoretik Slavoj Žižek působivě analyzuje filmová díla věhlasných světových režisérů, přičemž se opírá o filozofické teze Lacana, Heideggera, Hegela a některé psychologické teorie. Při detailní analýze filmů režiséra Krzysztofa Kieślowského se zabývá etikou jako ústředním tématem Kieślowského děl a ukazuje, jak lze chápat symbolické zobrazení Desatera v různých částech Dekalogu. U Alfreda Hitchcocka zkoumá Žižek autorský styl a s ním spojený jev „nadinterpretace“, tedy otázku, zda má v Hitchcockových filmech skutečně vše přesně určený význam. Pomocí analýzy filmů Andreje Tarkovského se autor snaží ukázat, jak motiv traumatické či cizorodé Věci, který funguje jako mechanismus zhmotňující nevědomé fantazie člověka, figuruje v diegetickém prostoru kinematografického narativu. V eseji o filmu Lost Highway Davida Lynche se Žižek zabývá filmovými klišé v tomto postmoderním snímku a vážností, s níž je třeba chápat Lynchovo univerzum. V poslední kapitole autor věnuje pozornost zobrazení sexuálního aktu v kinematografii.
Přeložil Radovan Baroš, autorkou předmluvy je Petra Hanáková.


7
P
etra Hanáková: Perverze Slavoje Žižeka
19
Materialistická teologie
      Krzysztofa
Kieślowského
20
Posunutá přikázání
50
Volby získané zpět
69
„Rovněž štěstí má své slzy“
97
Existuje správná receptura
      na remake
Hitchcockova
filmu?
100
Hitchcoc
k
ovský
sinthom
106
Případ chybějícího pohledu
111
Pluralita závěrů
115
Ideální remake
125
Hitchcock:
mluvící
hlavy
129
Kino-oko
136
Hitchcock jako Anti-Platon
144
Řez pohledu
150
Když se fantazie rozpadá
153
„Já, pravda, hovořím“
161
Mimo morálku
171
Andrej Tarkovskij
      aneb
Věc
z vnitřního
vesmíru
199
David
Lynch
      aneb
Umění
groteskního
vznešena
201
Inherentní transgrese
207
Ženský akt
214
Rozložená fantazie
222
Trojice scén
230
Předtočená nenávist
236
Otcové, všude samí otcové
241
Konec psychologie
247
Kyberprostor mezi perverzí a traumatem
251
Futur antérieur
 v dějinách umění
254
Konstruování fundamentální fantazie
261
Od vznešenosti
k směšnosti:
      sexuální
akt
ve filmu
 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Slavoj Žižek Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkovskij, Lynch

  • Product Code: Slavoj Žižek Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkovskij
  • Availability: Pre-Order
  • 350CZK

  • Ex Tax: 350CZK