Judaismus a ženy v Izraeli

Zoufalá, Marcela

         brožovaná, 160 str., 1. vydání, vydáno: září 2012

                         Kniha se snaží přiblížit realitu dnešní Svaté země prostřednictvím rozhovorů s místními obyvateli. První část zachycuje sociokulturní, historické a náboženské souvislosti, které spoluvytváří komplikovaný obraz izraelské společnosti. Druha část je pak věnována analýze a interpretaci vypovědí současných Izraelců. Kniha predstavuje českému publiku postoje, názory a sebepojetí izraelských žen a mužů, a to především ve vztahu k nestandardnímu prostředí, ve kterém žijí. Postřehy a komentáře jednotlivců zpřístupňují čtenáři novou prožitkovou dimenzi. Tyto „živé vstupy“ konkrétních osob nám umožňují do jisté míry sdílení situací či přímo spoluprožívání diskutovaných událostí. Publikace může sloužit také jako praktický manuál či inspirace k realizaci terénního antropologického výzkumu.

                  Úvod

1. Izraelská společnost z kulturologické perspektivy

1.1 Sociokulturní rámec sběru dat

1.2 Stát a judaismus

1.3 Postavení žen v Izraeli z genderové perspektivy

1.3.1 Rituály rodinného života

1.3.2 Manželství a rozvod

1.3.3 Ordinace žen v judaismu

2. Antropologický terénní výzkum

2.1 Konceptuální rámec výzkumu

2.2 Užité metody

2.3 Rozhovory a jejich interpretace

Rozhovor č. 1 Zohar

Rozhovor č. 2 Rebeka

Rozhovor č. 3 Liora

Rozhovor č. 4 Moran

Rozhovor č. 5 Efrat

Rozhovor č. 6 Emile

Rozhovor č. 7 Ester

Závěr

Summary

Literatura

Příloha

                  Kniha Marcely Zoufalé je velmi cenným příspěvkem ke stále aktuálnější "antropologii současných světů". Způsob zpracování a zvolené téma je charakteristické zejména pro současnou feministickou antropologii, jež nechává při prezentaci cizích kultur záměrně zaznít nativní "ženský hlas". Práce je velmi inspirativní také po stránce metodologické, neboť představuje originální ukázku "narativní etnografie" kombinované s autorským uměním "antropologické reflexivity". Metoda narativní analýzy autorce umožnila zasadit vyprávění svých respondentů a informátorů do širších sociálních souvislostí a uchopit jejich životní příběhy jako specifický způsob symbolického utváření a interpretování kulturní reality. Při čtení této knihy nikdo nezapochybuje, že autorka naplnila základní výzvu antropologického studia cizích kultur, kterou americký kulturní antropolog Clifford Geertz výstižně vyjádřil slovy: "Být tam, psát tady". Marcela Zoufalá v Izraeli skutečně dlouhodobě pobývala, a co více, dokázala prostřednictvím svého terénního výzkumu popsat a interpretovat jedno z kulturně nejsložitějších a lidsky nejkomplikovanějších míst na naší planetě. O to působivější je výsledek - konzistentní autorská kniha, která předkládá vícerozměrný, leč autentický obraz současné izraelské společnosti jako místa vzájemného střetu i soužití různých systémů víry, kultur, etnik, historických zkušeností a v neposlední řadě asymetrie v postavení mužů a žen.

Z recenzního posudku: PhDr. Václav Soukup, CSc.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Judaismus a ženy v Izraeli

  • Product Code: Judaismus a ženy v Izraeli
  • Availability: 1
  • 170CZK

  • Ex Tax: 170CZK