Josef Smolík (1832-1915)


JOSEF SMOLÍK: žIVOT A DÍLO. život Josefa Smolíka. Odborné a spolkové aktivity. Středoškolské učebnice matematiky. Překlad Eukleidových Základů. Historik a archeolog. Numismatik. Historik matematiky a astronomie. Popularizátor matematiky a fyziky. Učitel českého jazyka a básník. Zprávy. Recenze. II. FAKTOGRAFICKÉ PřÍLOHY. Seznam publikací. Seznam korespondence. III. OBRAZOVÉ PřÍLOHY. Reprodukované dokumenty a fotografie. Obrazové přílohy I{XXIII. Anglické resumé


 


Josef Smolík (1832–1915) byl středoškolským profesorem matematiky a fyziky, vyučoval


také český a francouzský jazyk. V letech 1855 až 1894 působil na různých středních školách.


Věnoval se historii matematiky a astronomie, historii, genealogii, historickému místopisu,


archeologii, numismatice a popularizaci přírodních věd, dokonce skládal básně. Byl aktivním


organizátorem vědeckého života, členem několika spolků a společností (Královská česká


Společnost nauk, Muzeum království Českého, České Akademie věd, Jednota českých


mathematiků, Musejní spolek Pardubice, Musejní spolek Lázně Bělohrad apod.). Napsal šest


středoškolských učebnic matematiky a jednu učebnici českého jazyka, přeložil Eukleidovy


Základy, sepsal 95 prací z historie, genealogie, historického místopisu a archeologie, 73 prací


z numismatiky a její historie, 8 prací z historie matematiky a fyziky, 15 popularizačních


článků a řadu zpráv o činnosti Archaeologického Sboru Musea království Českého.


Kniha oceňuje Smolíkův přínos k rozvoji české vědy ve druhé polovině devatenáctého století.


Na jeho osudu se pokouší dokumentovat i vývoj české matematické, archeologické


a numismatické komunity v devatenáctém a na počátku dvacátého století, rozvoj několika


českých spolků a společností, vývoj českého středního školství atd.


 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Bečvářova, Martina: Josef Smolík (1832-1915)

  • Product Code: Josef Smolík (1832-1915)
  • Availability: 5
  • 245CZK

  • Ex Tax: 245CZK

Related Products

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesance

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesance

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesanceSpoluautoři &nbs..

620CZK Ex Tax: 620CZK

Euklides Základy 1. slovenské vydání

Euklides Základy 1. slovenské vydání

Euklides Základy 1. slovenské vydánívychází na konci května 2022, cena a podrobnosti zveřejníme brzy..

1,215CZK Ex Tax: 1,215CZK