Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí.

Fořtíková, Renzulli, Reisová, M ontgomeryová, Jurášková

            obsah

joseph Renzulli: co je nadání a jak je rozvíjíme? 25 letá perspektiva

joseph Renzulli: praktický systém pro identifikaci nadaných talentovanžých stdentů

joseph Renzulli, Sally M. Reisová: celoškolský model obohacování

joseph Renzulli, Sally M. Reisová: zhušťování systematicky přístup k modifikaci výuky pro nadprůměrné studenty

joseph Renzulli: celkové portfolio talentu plán pro identifikaci a rozvoj nadání a talentu

Sally M. Reisová: Výzkum, který podporuje použití Celoškolkého modelu obohacování a rozšíření pedagogiky vzdělávání nadaných naplněním potřeb všech studentů

Diane Montgomeryová

strategie efektivní výuky a studia pro nadané a talentované

Jana Jurášková: Rukověť pro učiteloiv intelektovo nadaných detí v elementárných ročníkoch

Přílohÿ

O autoroch

 

 

 

prof. Joseph S. Renzulli, Ed.D. Je prof. Pedagogické psychologie na americké univerzitě v Connecticutu, kde je také ředitelem Národního výzkumného centra pro nadané a talentované. Výzkumně sé věnuje identifikaci a rozvoj tvořivosti a nadání u mladých studentů a dále také organizačním modelům a výukovým metodám pro diferencované vyučování, které vedou ke zkvalitňování vzdělávání na úrovni celé školy. Je autorem Celoškolského modelu obohacování a stále citovaného tříkruhového modelu nadání. Společně s prof. Dr sally Reisovou je celosvětového nejuznávanějším teoretikem obohacování učiva pro nadané žáky a jeho modely obohacováí našly uplatnění jak v amerických, tak např. V evropských školách

 

prof. Sally M. Reisová Ed.D. Je prof a bývalou vedoucí katedry pedagogické psychologie na americké univerzitě v Connecticutu kd funguje jak také jako čelní výzkumný pracovník Národního Národního výzkumného centra pro nadané a talentované. Má za sebou 15 let učitelské praxe na různých stupních škol. Je mimo jiné autorkou 140 článků, 11 monografií a 50 kapitol ve výzkumných publikacích. Výzkumně se věnuje populaci nadaných é a talentovaných studentů, a to specificky skupinám jako např. Nadaní studenti s poruchou učení nebo nadané dívky. Podílela se také na rozšíření celoškolského modelu obohacování J. Renzulliho a lepší identifikaci potenciálu nadaných, kteří primárně jako nadaní studenti identifikování nebli

 

prof. Diane montgomery, Ph.D. Je emeritní profesorkou pedagogiky britské Middlessex univerzity v londýně. vede řadu programů dstančního vzdělávání a je vyhledávanýá učiteli pro svou schopnost vystihnout praktické aspekty práce s žáky, jejichž vzdělávací trajektorie neníz různých důvodů jednoduchá a přímá Soutřeďuje se na problematiku poruch učení, dvojí výjimečnosti a podvýkonu u nadaných dětí napsala víc než 20 monografií a 100 článků na témata jako podvýkonní nadaní, dvojí výjimečnost, problémy s gramatikou, chováím, pozorování výuky apod.

 

PhDr. Jna Jurášková, PhD. Je odbornou asistentkou na Pedagogické fakultě Komenskéhouniverziy v Bratislavě a předsedkyní občanského sdružení Centrum nadání je také v současné době odborným pracovníkem odboru speciálního vzdělávání na slovenském ministerstvu školství, kde pracuje jako hlavní expert na prolematiku vzdělávání mimořádbě nadaných žáků. Je zjušenou učitelkou nadaných žáků, pracovala 12 let jako primární pedagožk ve speciální škole pro mimořádně nadané žáky v bratislavě. Významně se dlouhodbě podílí na vytváření koncepcí a a metodických materiálů pro učitele nadaných dětí na slovensku a vede řadu kurzů dalšího vzdělávání. Je autorkou dvou monografií k pedagogice nadaných a řady odborných článků

 

PhDr. Jana Fořtíková, Ph.D. (editorka publikce) vystudovala učitelství pro základní školy a řadu let působila jako pedagog na různých stupních škol. V rámci doktorského studia se věnovala pedagogickým aspektům práce s mimořádně nadanými žáky. Iniciovala vlastní mezinárodní výzkum nadaných žáků v čechách, nizozemí a slovensku a vede kurz studia nadání pro studenty učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v olomouci. Je členkou mezinárodní organizace ECHA a Mensy ČR. Na svém kontě má řadu odborných článků a 2 monografií k problematice vzdělávání nadaných dětí. Pracovala několik let jako odborný pracovník v péči o nadané žáky na přímo řízené organizaci MŠMT nyní se realizuje jako předsedkyně občanského sdružení Centrum nadání, které se zabývá pedagogickou a poradenskou podporou nadaných dětí a jejich rodičů

 


 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí.

  • Product Code: Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí.
  • Availability: Pre-Order
  • 230CZK

  • Ex Tax: 230CZK