LaTeX pro začátečníky (Jiří  Rybička)

, 2.vydání, 190 str.,

Příručka objasňuje základy práce s volně šířeným systémem  počítačové sazby Tex , který vytvořil Donald E. Knuth  ze Standfordské univerzity  a jeho nadstavbou  LaTeX, který vytvořil Leslie Lamport z DEC, ve verzi LATEX 2ε.

Kniha se skládá z předmluvy, úvodu , 14 kapitol a seznamu literatury. Trochu  mi vadilo, že v knize není rejstřík, ale je to vyváženo dodatky, ve kterých je jak abecední seznam, tak tématický slovníček příkazů  LaTeXu, které umožňují rychlé vyhledání potřebného. První kapitola vysvětluje,   jak TeX a LaTeX fungují, jak se připravuje text a jaká je struktura dokumentu. 2. kapitola je o hladké sazbě, tedy  (jestli jsem správně pochopil)  takové, která používá jednoho stupně a druhu písma. Ještě předtím vysvětluje základní typograf. pojmy,  míry, fonty; co je to kerning (vyrovnání) a ligatura (slitek). Autor pečlivě, podrobně a srozumitelně vysvětluje, jak sázet uvozovky, mezery, spojovník či pomlčku, paragraf atd..  Následuje logicky popis smíšené sazby a sazby odstavců. Zde autor na příkladech vysvětluje jednotlivá textová  prostředí. Po kratších kapitolkách o členění dokumentu a úpravě publikaci následuje část o sazbě matematického textu. Protože  TeX je primárně určen pro sazbu matematiky, zdá se mi, že mohla být tato kapitolka delší než 12 stran. Dvě rozsahem podobné kapitolky jsou o vytvářením tabulek pomocí prostředí tabbing a tabular a o vkládání obrázků. Zde autor vysvětluje prostředí picture a balíky graphics  a color. Za pozornost stojí informace  o kreslení Bezierových křivek. Kratičká kapitolka popisuje plovoucí prostředí table a  figure, které slouží  k tomu, aby např. tabulky nebo obrázky tvořily nedělitelný celek, tedy bez možnosti automat. vložení konce stránky. Je  zde také zmínka o vkládání poznámek na okraji. O poznání delší je část o technologii zpracování dokumentů. Autor zde mimo jiné ukazuje definici nových příkazů pomocí příkazů LaTeXu newcommand a TeXu  def., dále zavedení nových prostředí pomoci newenvironment. Po kratičké části o číslování pomocí čítačů, je kapitola  o boxech, což je základní prvek sazby v TeXu a je elektronickou obdobou horní plochy kovové litery. Autor popisuje vytváření nejrůznějších boxů LR boxů, parboxů a rule boxů a použití prostředí minipage či opakované použití vysázeného textu pomocí uložení boxů.

Kniha patří k tomu nejlepšímu, co je u nás, z toho mála napsaného  o TeXu a LaTexu. Je velmi čtivá, srozumitelná pro začátečníky, velmi názorná, obsahuje řadu příkladů, snad mohl autor zařadit nějaká cvičení pro čtenáře. Některé kapitoly se mi jeví příliš krátké, celá kniha mohla být rozsáhlejší. Vyniká bezchybnou češtinou a absencí překlepů a dobrým metodickým zpracováním  látky. 1. vydání jsem četl také, ale nepamatuji se, jaké autor provedl změny.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

LaTeX pro začátečníky (Jiří Rybička)

  • Product Code: LaTeX pro začátečníky (Jiří Rybička)
  • Availability: 3
  • 295CZK

  • Ex Tax: 295CZK

Related Products

TeX pro pragmatiky, Petr Olšák

TeX pro pragmatiky, Petr Olšák

TeX pro pragmatiky, Petr Olšák váz., 2016, 150 str. A5 TeX, PlainTeX, Csplain,k Opmac obsah: ..

230CZK Ex Tax: 230CZK