Johannes Kepler, Alena Šolcová: O šestiúhelné sněhové vločce

(r. 1611 - latina + překlad)
 
1.. vydání,96 str. str., A6, vazba V2,

Překladatel:  Daniš, Petr

       Předmluva
Konečně máme možnost přečíst si i v češtině
kouzelné Keplerovo dílko sepsané nejspíše roku 1610
v Praze. Tato jeho práce je krystalografy citována vel-
mi často při hledání počátečních ideí o vnější a vnitřní
symetrii krystalických látek. Odkazy na tento spisek
však bývají pouze utržkovité a zdaleka nemohou vy-
stihnout hýřivou bohatost Keplerova uvažování o tak
jednoduché věci, jako je sněhová vločka. Tato prá-
ce je však cenná nejen pro úvahy o struktuře látek
složených z částeček ve tvaru platonských těles, ale
může sloužit i dnes jako metodický příklad vědecké-
ho uvažování. Kepler uvádí pět modelových představ
o možných příčináchhexagonálního tvarusněhových
vloček, přičemž se zvlášť pečlivě snaží hledat vnitřní
a vnější příčiny. Názorně tak demonstruje své pře-
svědčení o tom, že „porovnáním mnoha omylů odha-
líme pravdu“. Přemýšlivé čtenáře jistě potěší i hlubší
smysl nastíněných úvah ve smyslu Keplerova zvolání
„Ó, filosofie, bez tebe není život opravdový!“
Nelze než vyjádřit dík oběma překladatelům za
tuto bilingvní lahůdku vydanou u příležitosti roku
krystalografie. Je to hezký dárek, stejně jako kdysi
byl před mnoha staletími i tento novoroční pozdrav
svému mecenáši a patronovi.
prof. RNDr. Václav Valvoda, CSc.
1
Překladatelská poznámka
Předkládáme váženému čtenáři drobný Keple-
rův spisek
O šestiúhelné sněhové vločce,
jenž spatřilsvět-
lo světa během autorova krátkého pražského pobytu.
Ač byl Keplerem sepsán jako novoroční dar, tedy ja-
ko dílko svým způsobem prchavé — mělo adresáta
potěšit, významnější ambice u takové tvorby nemů-
žeme očekávat — dodnes nezapadlo. Zprvu žertovné
zamyšlení nad příčinou tvaru sněhové vločky se mění
v pátrání po struktuře světa, jeho účelné i estetické
stránce.
V překladu jsme se snažili dodržet Keplerův styl.
Proto byla ponechána na některých místech složitější
větná skladba. Kde to bylo možné, snažili jsme vy-
stihnout autorovu nadsázku. Ne vždy to však bylo
možné. Na několika místech používá autor řeckou
terminologii; uvádíme ji v poznámkách.
Překládáno bylo podle textu otištěného v sou-
borném vydání Keplerových spisů, Johannes Kepler
Gesammelte Werke,
Band IV., hrsg. von M. Caspar und
F. Hammer, München, 1941.
Latinský text, který jsme použili v této knížce,
pochází z internetové antologie
Bibliotheca Augustana.
79
 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

O šestiúhelné sněhové vločce Johannes Kepler, Alena Šolcová:

  • Product Code: O šestiúhelné sněhové vločce Johannes Kepler, Alena Šolcová:
  • Availability:
  • 99CZK

  • Ex Tax: 99CZK

Related Products

Sféra Iohanna de Sacrobosco – středověká učebnice základů astronomie

Sféra Iohanna de Sacrobosco – středověká učebnice základů astronomie

Sféra Iohanna de Sacrobosco – středověká učebnice základů astronomieIohannes de Sacrobosco, Petr Had..

330CZK Ex Tax: 330CZK

Prubíř  Galileo GalileiPrubíř  Galileo Galilei

Prubíř Galileo GalileiPrubíř Galileo Galilei

Prubíř  Galileo GalileiKniha  vázaná  1. vydání, 2020AnotaceV knize Prubíř (1623) ved..

445CZK 450CZK Ex Tax: 445CZK