Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie   

Jiří Hála
B5, 311 stran, váz., 106 obr., 35 tabulek

  249 Kč
Kniha popisuje aktuální stav využití radioaktivních látek a ionizujícího záření, jaderné energetiky a souvislosti radioaktivity, ionizujícího záření a jaderné energie s životním prostředím. Zvláštní pozornost je věnována vlivu ionizujícího záření na lidský organismus.

Knihu tvoří osm kapitol:

    Fundamentální částice a atomové jádro
    Radioaktivita
    Kinetika radioaktivních přeměn
    Jaderné reakce
    Ionizující záření
    Radioaktivní izotopy jako indikátory
    Štěpení jádra a jaderná energie
    Radioaktivita a ionizující záření v životním prostředí

Text je doplněn 106 obrázky, řadou tabulek a čtyřmi přílohami.

Kniha je určena především jako učebnice pro studenty chemie učitelského i odborného studia. Řada témat je však natolik aktuální, že publikace bude užitečná i širší čtenářské veřejnosti. Z toho důvodu jsou teoretické pasáže zařazeny jen v rozsahu nezbytně nutném pro pochopení uvedených témat. Knihu využijí i učitelé chemie všech stupňů škol.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie

  • Product Code: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie
  • Availability: Pre-Order
  • 250CZK

  • Ex Tax: 250CZK