Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im Mittelalter – Ort

Eva Doležalová et al.

des Zusammenlebens und des Konflikts / Jews in the medieval town. Urban space in the Middle Ages – a place of coexistence and conflicts

Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 7

212 stran,  162 Kč

               Publikace ukazuje židovské komunity středoevropských měst z mnoha úhlů pohledu. Dozvídáme se o jejich usídlování, vztazích k panovníkovi, novém osídlování míst, odkud byli vypuzeni, o finančním podnikání, ale také o kultuře, rabínské literatuře, každodenním životě, jazyku, pohřbívání a vztazích ke křesťanské většině. Jednotlivé kapitoly představují výsledky původního výzkumu dochovaných literárních i hmotných pramenů.

Anglicky a německy

                   The present volume shows the Jewish communities in Central European towns from multiple points of view. We learn about the progress of their settlement, their relations to the sovereign, how they resettled in the places from where they had been expelled and about their financial business, but also about their culture, rabbinic literature, everyday life, language, burials and their relations to the Christian majority population. Each chapter presents results of original research based on extant written and material sources.

Texts in English and German

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im Mittelalter

  • Product Code: Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im
  • Availability: 1
  • 162CZK

  • Ex Tax: 162CZK