Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století
Josef Förster, Ondřej Podavka, Martin Svatoš (eds.)

Publikace pojednává o vývoji a proměnách konceptu historia litteraria (dějiny vzdělanosti, Gelehrtengeschichte) v českých zemích a jeho představitelů „od Balbína k Cerronimu“. Za počátek konceptu se považuje programové vymezení Francise Bacona, který roku 1605 navrhl vytvořit disciplínu, která by kumulovala a uspořádala veškeré dosažené vědecké poznání. „Módní vědou“ se však historia litteraria stává až počátkem 18. století. Zůstala jí po tři čtvrtiny století, poté – v důsledku rostoucí potřeby pochopení kauzálních vztahů mezi historickými událostmi – se celý koncept začal dostávat do krize. Paradoxně právě tehdy získává historia litteraria větší prestiž v habsburské monarchii. Základy konceptu však v českých zemích byly položeny mnohem dříve, a to průkopnickou prací Bohuslava Balbína Bohemia docta. Na toto dílo navazovala řada učenců tvořících v průběhu 18. a na začátku 19. století. Největší prostor je v knize věnován pozoruhodné osobnosti historika vzdělanosti a sběratele Johanna Petera Cerroniho.

362 stran, brožovaná
 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století

  • Product Code: Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. stol.
  • Availability: 1
  • 240CZK

  • Ex Tax: 240CZK