Na rozhraních fenomenologie.  Janicaud, DominiquePřeložil: Pokorný, Martin
Doslov: Pokorný, Martin
brožovaná,  216 str., 1. vydání
vydáno: květen 2019

ISBN 9788024639055

Edmund Husserl vytyčil nové filosofické téma: pole samotné zkušenosti. Když Emmanuel Levinas hovoří o Touze a Druhém, jakým zkušenostem tato okázale pronášená slova vlastně odpovídají? Dá se ještě tvrdit, že se jejich domnělý obsah stává předmětem sledovatelné filosofické úvahy? A navazuje současná fenomenologie ve Francii na Husserla, nebo na Levinase? Takto lze schematicky shrnout jádro stále živé polemiky, kterou v roce 1991 rozvířil Dominique Janicaud publikací „Teologického obratu ve francouzské fenomenologii“. Ve stati „Otevřená fenomenologie“ z roku 1998 se pak Janicaud k tématu vrátil a upřesnil pozitivní jádro sporu úvahou o chápání fenomenologie u Heideggera, o vztahu fenomenologie a hermeneutiky a o vyhlídkách „minimalistické fenomenologie“, jež by se vzdala metafyzických nároků a využívala škály inspiračních zdrojů od Husserla, Sartra a Merleau-Pontyho po Wittgensteina, Dennetta a Deleuze.

Dominique Janicaud (1937–2002) proslul především jako znalec francouzské recepce Heideggerova díla. Jeho stať o „teologickém obratu“ ve francouzské fenomenologii je všeobecně uznávána jako zásadní příspěvek k sebereflexi současného francouzského myšlení.


I. TEOLOGICKÝ OBRAT VE FRANCOUZSKÉ FENOMENOLOGII

1. Kontury obratu
2. Ostrá změna kurzu
3. Smyky a výkyvy
4. Překvapivá imanence
5. Změna kurzu

II. OTEVŘENÁ FENOMENOLOGIE
1. Od polemiky k diskusi
2. Ateistická fenomenologie?
3. Reinkarnace první filosofie
4. Skloubení a vymykání
5. Za minimalistickou fenomenologii

Jednota snažení, mnohost stylů: k aktualitě Janicaudovy polemiky (Martin Pokorný)
Biografická poznámka
Literatura
Rejstřík
Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Na rozhraních fenomenologie. Janicaud, Dominique

  • Product Code: Na rozhraních fenomenologie. Janicaud, Dominique
  • Availability: 1
  • 260CZK

  • Ex Tax: 260CZK