Pragmatika.  Huang, Yan

Přeložil: Dufek, Ondřej  1. vydání  vydáno:  duben 2019Publikace Yana Huanga představuje důkladný úvod do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým oblastem pragmatického bádání – implikatuře, presupozici, řečovým aktům, deixi a referenci, rozebírá vztahy pragmatiky ke kognici, sémantice a syntaxi. Autor systematicky vysvětluje různé přístupy k uchopování složitosti lidské komunikace a ukazuje jejich přednosti a problémy na množství příkladů, k čemuž využívá materiál z mnoha světových jazyků.
Kniha je vstřícnou učebnicí – po každé oblasti shrnuje nejdůležitější pojmy a čtenář si může ověřit porozumění na řadě cvičení s návrhy řešení. Publikace je vhodná především pro studenty jazykovědných oborů, ale také pro ty, kteří se zabývají filozofií jazyka a komunikačními aspekty řady souvisejících disciplín.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Pragmatika. Huang, Yan

  • Product Code: Pragmatika. Huang, Yan
  • Availability: 1
  • 420CZK

  • Ex Tax: 420CZK