• Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky

Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky


Spoluautoři     Semotanová, Eva; Kukal, Zdeněk; Štrbáňová, Soňa; Bečvářová, Martina; Bečvář, Jindřich
Vydání     1. vydání
Rok vydání     05/2019
Rozsah     Stran: 556, Obrázků: 234, Příloh: neuvedeno, CD: neuvedeno

ISBN     978-80-01-06557-0    Popis produktu:
Monografie je věnována vědám, které se v minulosti navzájem více či méně ovlivňovaly, pracovaly obdobnými metodami a v mnoha případech používaly stejné nebo podobné přístroje. Jejich dějiny u nás jsou součástí evropského kulturního dědictví, a to nejen pro společné kořeny v antické civilizaci, ale i pro četné mezinárodní kontakty a spolupráci v době pozdější i současné.
Obsah
Předmluva 13
Věda v českých zemích, slovo úvodem 15
Fyzika 21
Fyzika v českých zemích v letech 1348–1618 23
První fyzik na vysokém učení pražském . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fyzik Johannes Kepler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Fyzika v českých zemích v letech 1618–1750 31
Jezuitské školství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Exaktní vědy v Klementinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Orbis pictus a Fyzika podle božího světla opravená . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fyzikus i fyzik Jan Marek Marci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fyzikální přednášky lékaře Jana Antonína Scrinciho . . . . . . . . . . . . . . . 39
Scrinciho nejúspěšnější žák Jan Křtitel Antonín Boháč . . . . . . . . . . . . . . 41
Curriculum vitae Prokopa Diviše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Experimenty Divišových současníků Benjamina Franklina a Georga Richmana . 45
Fyzika v českých zemích v letech 1750–1848 49
Vědecký odkaz přírodovědců J. Steplinga, J. Tesánka a A. Strnada . . . . . . . 50
Společnosti učenců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Počátky našeho inženýrského vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Fyzika na pražské univerzitě v druhé polovině 18. a začátkem 19. století . . . . 63
Christian Andreas Doppler – nejslavnější profesor pražské polytechniky . . . . 65
Fyzika v českých zemích v letech 1848–1918 69
Výuka fyziky na Karlo-Ferdinandově univerzitě . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Zakládání vědeckých a odborných společností – Lotos a Jednota . . . . . . . . 71
Výuka fyziky na české Karlo-Ferdinandově univerzitě . . . . . . . . . . . . . . . 72
Výuka fyziky na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě . . . . . . . . . . . . . 74
Výuka fyziky na pražské technice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Výuka fyziky na české technice v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Výuka fyziky na německé technice v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Výuka fyziky na českých vysokých školách báňských . . . . . . . . . . . . . . . 78
Výuka fyziky na brněnských technikách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5
6 Obsah
Radiologie – ohlasy na objevy Wilhelma Conrada Röntgena
a Henriho Becquerela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Fyzika v Československu v první polovině 20. století 81
Vysoké školy mezi dvěma světovými válkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Česká fyzika a fyzikové za druhé světové války . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Vliv objevu rentgenového záření na vývoj české fyziky . . . . . . . . . . . . . . 85
Československo – země radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Trojhvězdí československé meziválečné fyziky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Fyzika a jaderné vědy v českých zemích po roce 1952 93
Fyzikální ústav Akademie věd české republiky a jeho předchůdci . . . . . . . . 93
Výuka fyziky a výzkum na vysokých školách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Fyzika v ústavech mimo vysoké školy a akademii věd . . . . . . . . . . . . . . . 99
Jaderné obory – výzkum a výuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Technická zařízení československé konstrukce a výroby . . . . . . . . . . . . . . 104
Čeští fyzici v zahraničí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Literatura 111
Seznam ilustrací 112
Geografie 115
Geografie v českých zemích do počátku 17. století 117
Geografie, věda o Zemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Obraz českých zemí a středověká geografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Středověká geografie v českých zemích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122České země a evropská geografie ve stoletích zámořských objevů . . . . . . . . 124Geografie v českých zemích v předbělohorském období . . . . . . . . . . . . . . 126Geografie v českých zemích od Bílé hory do poloviny 18. století 129Geografie a třicetiletá válka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Geografie od poloviny 17. století: české země a svět – rozevřené nůžky . . . . . 131Geografie v životě společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Geografie v českých zemích na přelomu epoch 137Evropská geografie na vědeckých základech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Za poznáním a dobrodružstvím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Geografie v českých zemích: nové obzory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Geografie v dobových topografiích, vlastivědných dílech,učebnicích a průvodcích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Geografie a kartografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Geografie v českých zemích od poloviny 19. století do roku 1918 149Mezinárodní trendy a zrod vědecké geografie v českých zemích . . . . . . . . . 149Geografie ve vysokoškolském prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Geografie, vědecké instituce a společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Geografie očima cestovatelů a objevitelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Obsah 7Geografie a příbuzné disciplíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Československá geografie v první polovině 20. století 163Trendy, instituce, osobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Československá společnost zeměpisná. Publikační platformy . . . . . . . . . . . 168Geografické sjezdy – příležitost k tříbení vědeckých diskursů . . . . . . . . . . . 169Geografie, historická geografie a toponomastika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Geografie, kartografie a dějiny kartografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Československá a česká geografie ve druhé polovině 20. století 173Trendy, instituce, osobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Od Československé společnosti zeměpisné k České geografické společnosti . . . . 176Geografie, historická geografie a toponomastika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Významné osobnosti geografických věd ve druhé polovině 20. století . . . . . . 182Staletí geografických studií v českých zemích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Literatura 185Seznam ilustrací 192Geologie 195Geologie 1348–1618 197Když geologie nebyla ještě geologií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Geologické proroctví kněžny Libuše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Geologové dob kamenných . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198Geologická doba železná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Cín a měď nad zlato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Doba zlatá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200Doba stříbrná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Doba drahokamová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Co ještě staří geologové objevili? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Geologie 1618–1750 207Pomalý pokrok v poznávání neživé přírody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Jezuitský pohled na přírodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Kameny obyčejné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Kameny drahé, kameny z nebe spadlé a sklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209


Rudné hornictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Od dřeva k uhlí? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Od kamenů k pramenům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Pokrok v učení o přírodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Geologie 1750–1848 213Geologie se stává vědou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Od Boháče k Bornovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Obrozenecká geologie Ignáce Antonína Borna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Mapy jako syntézy geologických výzkumů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Jiné mapy více či méně geologické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2178 ObsahHrabě, přírodovědec, zakladatel i podnikatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Česky píšící přírodovědec i geolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Johann Wolfgang von Goethe v české geologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Zippe, geolog méně známý, ale významný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Doba uhelná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Oživení a soumrak těžby rud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Nerudy, drahé kameny a mineralogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224I paleontologie je již vědou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Od zkamenělin k vodám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226U kořenů geofyziky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky

  • Product Code: Věda v česku. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a mat.
  • Availability: 1
  • 590CZK

  • Ex Tax: 590CZK

Related Products

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 5. část. Atomový věk Kraus

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 5. část. Atomový věk Kraus

Dvacáté století dosáhlo v historii naší planety nejen smutného prvenství v desítkách milionů obětí..

355CZK Ex Tax: 355CZK

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 4. část, Romantici a klasikové

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 4. část, Romantici a klasikové

Čtvrtý díl Fyziky v kulturních dějinách Evropy je věnován životním osudům a vědeckým zásluhám před..

365CZK Ex Tax: 365CZK

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 3. část  Století elektřiny

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 3. část Století elektřiny

Devatenácté století bývá nazýváno věkem páry a elektřiny, jindy zase léty, na jejichž konci byla b..

330CZK Ex Tax: 330CZK

Fyzika v kulturních dějinách Evropy, 1. část, Starověk a středověk

Fyzika v kulturních dějinách Evropy, 1. část, Starověk a středověk

Publikace obsahuje eseje a medailony o významných objevech, vynálezech, fyzikálních teoriích a živ..

310CZK Ex Tax: 310CZK

Fyzika v kulturních dějinách Evropy 2.díl, Od Leonarda ke Goethovi,

Fyzika v kulturních dějinách Evropy 2.díl, Od Leonarda ke Goethovi,

Kniha je druhou částí zamýšleného čtyřsvazkového díla Fyzika v kulturních dějinách Evropy Smyslem ..

345CZK Ex Tax: 345CZK

Věda mistra Leonarda

Věda mistra Leonarda

..

300CZK Ex Tax: 300CZK

Dějiny matematiky I. Autor: jaroslav Folta

Dějiny matematiky I. Autor: jaroslav Folta

Jedna z posledních knih Jaroslava Folty, historie matematiky v antice a orientálních zemích, ..

200CZK Ex Tax: 200CZK

Čestní doktoři na české technice v Praze. Osobnosti světové vědy a techniky

Čestní doktoři na české technice v Praze. Osobnosti světové vědy a techniky

Čestní doktoři na české technice v Praze. Osobnosti světové vědy a techniky Kraus, Masnerová,..

400CZK Ex Tax: 400CZK

Kraus, Ivo: Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie

Kraus, Ivo: Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie

Kraus, Ivo: Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie Vydání     1. vydání..

500CZK Ex Tax: 500CZK

Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945

Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945

Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 Bečvářová, Martina brožovaná..

470CZK Ex Tax: 470CZK

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích svazek 1. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích svazek 1. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, svazek 1 Marků, Diviš, Veverkové, Ressel, Pern..

200CZK Ex Tax: 200CZK

Fyzika za první republiky  Ivo Kraus a Štefan Zajac

Fyzika za první republiky Ivo Kraus a Štefan Zajac

Fyzika za první republiky.  Ivo Kraus, Štefan Zajac       &n..

269CZK Ex Tax: 269CZK

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 2. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 2. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích: Škoda, Křižík, Kolben, Klement, BaťaJan Králík, Ivo..

200CZK Ex Tax: 200CZK

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 3. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 3. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, sv. 3vázaná1. vydání, 2017     ..

230CZK Ex Tax: 230CZK

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích 4. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích 4. sborník

Vědci vynálezci a podnikatelé v Českých zemích 4. 256 strAnotaceVe čtvrtém svazku o pozoruhodných če..

250CZK Ex Tax: 250CZK

Doctors Honoris Causa of Charles University, 1848–2015

Doctors Honoris Causa of Charles University, 1848–2015

Čestní doktoři Univerzity Karlovy 1848-2015[Doctors Honoris Causa of Charles University, 1848–2015]P..

420CZK Ex Tax: 420CZK

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesance

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesance

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesanceSpoluautoři &nbs..

620CZK Ex Tax: 620CZK

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 5. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích, 5. sborník

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích 5. sborníkIvo Kraus, Alena Šolcová, Jaromír Volfváza..

250CZK Ex Tax: 250CZK

Bečvářová, Martina: Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků

Bečvářová, Martina: Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků

Bečvářová, Martina: Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematikůSpoluautoři  ..

245CZK Ex Tax: 245CZK

Bečvářová Martina: Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

Bečvářová Martina: Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

Bečvářová Martina: Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–19452019brožovaná, 276 str.ISBN ..

320CZK Ex Tax: 320CZK

Kraus, Ivo: FYZIKA / Encyklopedie velkých objevů a osobností

Kraus, Ivo: FYZIKA / Encyklopedie velkých objevů a osobností

Kraus, Ivo: FYZIKA / Encyklopedie velkých objevů a osobnostíVydání 1. vydáníRok vydání 06/2020Rozsah..

639CZK Ex Tax: 639CZK

Česká a slovenská fyzika 1945-2005  Ivo Kraus, Štefan Zajac

Česká a slovenská fyzika 1945-2005 Ivo Kraus, Štefan Zajac

Česká a slovenská fyzika 1945-2005  Ivo Kraus, Štefan ZajacVyjde    22.07.2020Př..

350CZK Ex Tax: 350CZK