Kam až sahá důkaz Riemannovy hypotézy o prvočíslech  ALEXANDRA Z GRÜNSBERGU


    Brožovaná    295 stran  Rok vydání    2019    vlastní nákladISBN    978-80-270-5850-1    EAN    9788027058501

Poznámka autorky:
Na přední straně je uvedena Alexandra z Grünbergu. Grünberg je město mého narození. Takto jsem byla volána při promocích v r.1982 na VUT-Brno-FAST. Stavební fakulta mě sice nepředurčuje k tomu, abych se fundovaně vyjadřovala k přírodním vědám jako je fyzika a matematika. Od určité doby/od r.2000/ je to má instituce, která mě vedla až ke zpracování této knihy.
K představě o sílách přírody to byly základní kameny každé vize-instituce, představivost a logika. Řešení musí být srozumitelná, aby se dala testovat. Tím správným úhelným kamenem ve fyzice je to matematika. Reimannova hypotéza je předurčena k řešením problematiky kvantové fyziky.
Je to sice náročné, ale výsledek předčí všechna očekávání. Ostatně slavný matematik 20.st. David Hilbert to vyjádřil na svém náhrobním kameni:"Musíme vědět, budeme vědět". Na základě mých zkušeností mohu jen konstatovat, že "každá katedrála se staví od základů".
A je to geometrie, která dodává objektu stabilitu sil.
Autorka- Alexandra Vlčková. Riemannova hypotéza (také Riemannova zeta-hypotéza) je jeden z nejslavnějších a nejdůležitějších nevyřešených problémů současné matematiky. Poprvé byla formulována německým matematikem Bernhardem Riemannem v roce 1859. Dokázáním Riemannovy hypotézy by bylo vyřešeno velké množství hlubokých problémů z různých oblastí matematiky (zejména teorie čísel), nejen proto byla v roce 2000 zařazena mezi 7 nejdůležitějších nevyřešených matematických problémů nového tisíciletí (problémy tisíciletí).
Obsah knihy:
1. část:
Riemannův článek pro Berlínskou akademii
Úvod k 1. části
Symbolika ve vpočtech
Koncepce Riemannova článku
Shrnutí analytických metod pro výpočet prvočísell
funkce převrácených čísel
funkce obecně
směrový úhel a směrnice přímky
Čísla a jejich zobrazení v Gaussově roívině
Použitá metodika analytické geometrie
Prvočísla a Pythagorejský trojúhelník
Podmínka pro prvočíslo 7
Výpočet počtu prvočísel menších než daná mez
Dekadický logaritmus a jeho význam pro prvočísla
Riemannův vzorec pro prvočísla
Kam až sahá důkaz Riemannovy hypotézy
Funkce a geometrie základnich prvočísel
Shrnutí analýzy
Algoritmus pro jednotlivá prvočísla
2. část:
Geometrický důkaz o platnosti Riemannovy hypotézy\
Obsah úplného geometrického důkazu se skládá ze šesti části:
Obecné vyjádření
Konkrétní vyjádření podle daných fakt
Vymezení a vysvětlení
Konstrukce s dodatky, aby se provedl rigorózní důkaz
důkaz je zpracován do osmi příloh se samostatným obsahem
Názvy příloh.
Parametr a jeho funkce pro kružnici
Funkce rotace obdélníka
Geometrie čísla Pí
Kvadratura kruhu
Plochy v kružnici o poloměru r=5
Geometrie prvočísel – geometrická analýza pro stanovení algoritmu
Riemannův vzorec a kritická přímka
Geometrie konstrukce pyramidy
Vlastní důkaz – shrnutí poznatků geometrie, které dokladují platnost Riemannovy hypotézy a její dosah
Závěr, který se vrací k formulaci Riemannovy hypotézy a její zobecnění jako princip prvočísel
3. část:
Kam až sahá důkaz Riemannovy hypotézy o prvočíslech, prvočísla a kvantová fyzika
Úvod
Obsah třetí části je rozdělen do deviti tématických kapitol:
Geometrie atomu
Dráhy elektrické a magnetické energie
Kvantový model atomu
Volba použití matematického aparátu dle geometrického důkazu R. Hypotézy
Prvočísla a jejich význam v kvantovém modelu atomu
Kategorie chování energie:
Dráhy atomu a síly Newtonův zákon gravitace
ŠÍŘENÍ světla
hmotnost jádra atomu a jeho velikost v porovnání s elektronem
vazebné síly
parametry dělení el, a mag. Energie
geometrie gravitačních a setrvačnýchh sil
Kvanta energie – temná hmota a temná energie
Volné šíření el. Mag. Energie
Predicke kvantové fyzikyWrite a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Kam až sahá důkaz Riemannovy hypotézy o prvočíslech ALEXANDRA Z GRÜNSBERGU

  • Product Code: Kam až sahá důkaz Riemannovy hypotézy o prvočíslech
  • Availability: 3
  • 1,532CZK

  • Ex Tax: 1,532CZK

Related Products

Cesta k integrálu

Cesta k integrálu

Cesta k integrálu autor: V.A. NikiforovskijHistorie určitého integrálu od Archiméda k Riemanna, tedy..

375CZK Ex Tax: 375CZK

Historie  analýzy, editor H. N. Jahnke

Historie analýzy, editor H. N. Jahnke

Historie analýzy Editor: H.N. Jahnke Historie matematické analýzy od antiky do konce 19. st..

765CZK Ex Tax: 765CZK

Guillaume de L'Hôpital:  Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek

Guillaume de L'Hôpital: Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek

Guillaume François Antoine Marquis de L'Hôpital: Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek..

436CZK Ex Tax: 436CZK

Cesta k integralu, 2. opravene vyd. V. A. Nikiforovskij

Cesta k integralu, 2. opravene vyd. V. A. Nikiforovskij

Cesta k integrálu autor: V.A. Nikiforovskij, 2. opravené vydáníISBN 978-80-903838-3-8Historie určité..

440CZK Ex Tax: 440CZK

Marcus du Sautoy  Hudba prvočísel  Dvě století Riemannovy hypotézy

Marcus du Sautoy Hudba prvočísel Dvě století Riemannovy hypotézy

Marcus du Sautoy  Hudba prvočísel  Dvě století Riemannovy hypotézyPřeklad Luboš Pick a Mir..

500CZK Ex Tax: 500CZK