Bůh a příroda: Filosofické úvahy o náboženství a vědě     Zdeněk Neubauervázaná  1. vydání, 2020
    


Tato kniha obsahuje eseje a studie biologa a filosofa Zdeňka Neubauera (1942–2016) s náboženskou problematikou z let 1979–1983. Jeho jádro tvoří nová edice dvou souborů s tituly Deus et natura (1979) a Nový Areopág (1983). Jedná se o časově a tematicky související texty, které byly v různých podobách neoficiálně šířeny již v době svého vzniku. V prvním souboru autor pojednává o velkých tématech křesťanské tradice jako mariánská zjevení, dědiční hřích či víra v zázraky ze svého filosofického stanoviska „ontologie subjektivity“. V druhém rozpracoval a prohloubil některé otázky týkající se vztahu náboženství a novověké vědy. V příloze je připojena dosud nevydaná autorova rozsáhlá studie z r. 1983 o pojetí ducha v křesťanské tradici.


„Jsou to texty s náboženskou tematikou. Nejde však o teologii ani o religionistiku, ale o vydání počtu z vlastní víry, jakožto křesťana. Je to úsilí člověka dnešního světa myšlení, řeči a skutků, určeného vědou, technikou a scientismem, úsilí člověka, který je zároveň vědec, o návrat do přirozeného světa, svědectví tohoto navracení nebo alespoň svědectví důvěry a naděje v to, že uvnitř moderní ztracenosti zůstává tato cesta stále otevřená a že nám právě dnes mocnými znameními vychází vstříc – vzchází, nabízí se jako možnost záchrany.“ Zdeněk Neubauer
Zobrazit méně
Bůh a příroda
Filosofické úvahy o náboženství a vědě

Autor/Autorka
Zdeněk Neubauer

Český filozof, biolog, vysokoškolský pedagog a autor mnoha odborných publikací.
Český filozof, biolog, vysokoškolský pedagog a autor mnoha odborných publikací.

Studoval biologii na Přírodovědecké fakultě a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Koncem 60. let strávil tři roky v Itálii. V roce 1970 získal titul doktor přírodních věd (RNDr.) a rok později titul doktor filozofie (PhDr.). Pracoval v laboratořích Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, později jako programátor. Významně se podílel na neoficiálních a polooficiálních seminářích, přednáškách, sbornících věnovaných filosofii, vědě, technice a přírodě. Ve svém díle se zabýval zejména epistemologií, vztahy mezi vědou a filosofií, hermetismem, křesťanskou filosofií.

    Bůh a příroda     Neubauer, Zdeněk
      9788075302076
    978-80-7530-207-6
    1× kniha, vázaná, 374 stran, česky       15,5 × 21 cm      2020 (1. vydání)Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Bůh a příroda: Filosofické úvahy o náboženství a vědě Zdeněk Neubauer

  • Product Code: Bůh a příroda: Filosofické úvahy o náboženství Z. Neubauer
  • Availability: 5
  • 350CZK

  • Ex Tax: 350CZK