INTRONIZACE KRÁLOVÉHRADECKÝCH BISKUPŮ V 17. A 18. STOLETÍ


Petr Polehla, Eva Havlíková        Tématem publikace jsou intronizace – uvedení do úřadu královéhradeckých biskupů v druhé polovině 17. století a ve století osmnáctém. Autoři se zabývají tím, jakými proměnami slavnosti intronizace procházely a jak tyto proměny souvisely se změnou celkové náboženské situace. Cílem bylo též naznačit, jak se vyvíjely vztahy města k biskupství: zjevné to bylo zejména podle míry zapojení města do slavností.
Církevní slavnosti na přelomu baroka a osvícenství doznávaly značných proměn, respektive byly v druhé polovině 18. století redukovány na minimum. Proměňoval se též vztah biskupů k papeži, římské kurii i panovníkům – velmi závisel i na příklonu jednotlivých biskupů k idejím osvícenství a josefinismu. Publikace se věnuje rovněž tomu, zda a jak se tyto změny projevily na intronizacích biskupů v Hradci Králové.


Petr Polehla
Mgr. Petr Polehla, Ph.D. (nar. 1974 v Třebíči) vystudoval latinu, estetiku a dějepis na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se latinskou, zejména náboženskou literaturou raného novověku a recepcí antiky v daném období. Je autorem několika překladů z latiny. V současné době působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové a na Diecézním teologickém institutu Biskupství královéhradeckého.

Počet stran     148
Typ     Brožovaná
Rok vydání     2020
ISBN     978-80-7465-419-0
Rozměry     142 x 208 mm


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

INTRONIZACE KRÁLOVÉHRADECKÝCH BISKUPŮ V 17. A 18. STOLETÍ

  • Product Code: INTRONIZACE KRÁLOVÉHRADECKÝCH BISKUPŮ V 17. A 18. STOLETÍ
  • Availability: 1
  • 160CZK

  • Ex Tax: 160CZK