VE STÁTNÍM ZÁJMU? NÁRODNOSTNÍ PROBLEMATIKA VE STŘEDNÍM ŠKOLSTVÍ MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKAMirek Němec
Ve státním zájmu? Národnostní problematika ve středním školství meziválečného Československa

Jak bylo koncipováno a s jakými problémy se muselo vypořádat střední školství v podmínkách multikulturní první Československé republiky? V odpovědi na centrální otázku studie autor chápe školy nejen jako výchovně-vzdělávací instituce, ale jako komplexní kulturní systém. Do něho se snaží proniknout na základě cílených sond k tématům jazykové výuky a dějepisu. Nejedná se o encyklopedický pohled na školství první republiky, ale o kulturněhistorickou studii vzájemného prolínání a odcizování v klíčové oblasti národnostního střetávání. Inspirován tzv. ‚histoire croisée‘ autor sleduje vztahy mezi státními orgány na straně jedné a představiteli jazykově rozdílných škol na straně druhé. Do popředí zájmu se dostává proces vyjednávání, hledání společných cílů, ale i strategie prosazování vlastních národních požadavků. Autor svou mnohovrstevnou analýzou problematiky školství názorně představuje komplexitu národnostní otázky v ČSR, hledá integrační potenciál státní politiky vůči jednotlivým národnostem a zamýšlí se nad důsledky výchovně-vzdělávacího procesu v jednotlivých národních diskurzech. Čtenáři by studie měla dát i odpověď na otázku: Jaký byl transnacionální potenciál středního školství v ČSR?

 

„Autorovi se podařilo vytvořit ucelený pohled na sledovanou problematiku. […]

Knižní vydání může posloužit i jako užitečná pomůcka pro studenty.”

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

 

„Vysoce si vážím toho, že se autor nebojí klást si otázky, či lépe řečeno, že je pro

něj kladení otázek, které si svým způsobem užívá, intelektuální výzvou pro jeho

historiografickou práci.“

PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.

 

„Četba knihy není jen povinností pro každého historika, který se zabývá obdobím

doby mezi válkami, ale je i intelektuálním požitkem.“

PD Dr. phil. Tobias Weger

 

„Dle mých znalostí se jedná o vůbec první studii, která se snaží použít metodologický

přístup ‚histoire croisée‘ hned na příkladu několika interetnických vztahů v rámci

jednoho státu. Už jen z tohoto důvodu je tato kniha teoreticky i metodologicky

obzvlášť originální.“

Prof. Dr. phil. Volker Zimmermann


Počet stran     484
Typ     Vázaná
Rok vydání     2020
ISBN     978-80-7465-418-3
Rozměry     140 x 205 mm


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

VE STÁTNÍM ZÁJMU? NÁRODNOSTNÍ PROBLEMATIKA VE STŘEDNÍM ŠKOLSTVÍ MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA

  • Product Code: VE STÁTNÍM ZÁJMU? NÁRODNOSTNÍ PROBLEMATIKA ČESKOSLOVENSKA
  • Availability: 5
  • 449CZK

  • Ex Tax: 449CZK